Mistä löytyvät uupuneimmat äidit? Tutkija nimitti havaintoa jopa paradoksaaliseksi

Kuva: Pixabay / Tobias C. Wahl

Kuka tahansa voi uupua, mutta etenkin ruuhkavuosien keskellä se voi tulla tutuksi. Sukupuolten välinen tasa-arvo on kuitenkin yllättäen yhteydessä äitien uupumukseen.

Kansainvälinen vertailututkimus on osoittanut, että uupuneimmat äidit löytyvät tasa-arvoisimmista maista. Yhteys tasa-arvon ja uupumuksen välillä säilyi, vaikka yksilöiden väliset sosiodemografiset tekijät sekä maiden väliset taloudelliset erot otettiin huomioon.

”Tulos on yllättävä ja jopa paradoksaalinen. Eikö nimenomaan tasa-arvoisissa maissa vanhemmuuden pitäisi olla jaetumpaa ja helpompaa”, dosentti Matilda Sorkkila Jyväskylän yliopistolta pohtii tiedotteessa.

Vähäisempi kuormitus ja ristiriita eri elämänalueiden välillä saattaa selittää sitä, minkä takia epätasa-arvoisemmissa maissa äidit olivat vähemmän uupuneita vanhempina. Tutkimukseen osallistui 11 538 äitiä 40 eri maasta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa arvioitiin yksilötasolla sekä yhteiskunnallisella tasolla (Global Gender Gap Report, 2018).

Tutkijoiden mukaan tarvetta palata sukupuolten väliseen epätasa-arvoon ei kuitenkaan ole, vaan tärkeää olisi keksiä keinoja tuoda lisää tasa-arvoa myös vanhemmuuteen.

Äideillä ”tuplapaine”

Tutkimustulokset osoittivat myös, että äitien näkemys sukupuolten välisestä tasa-arvosta työelämässä sekä siitä, että miesten tulisi osallistua enemmän lastenhoitoon ja kotitöihin, lisäsi riskiä vanhempana uupumiselle erityisesti maissa, joissa vallitsi vahva sukupuolten välinen tasa-arvo.

Jyväskylän yliopiston mukaan vaikuttaa siltä, että huolimatta korkeasta tasa-arvosta koulutuksessa, työelämässä, terveydessä ja poliittisessa päätöksenteossa, eivät äidit välttämättä koe tasa-arvoa vanhemmuudessa. Perhepolitiikassa olisikin tärkeää varmistaa, että tasa-arvo ylettyy myös perhe-elämään ja vanhemmuuteen.

”Äidit voivat olla niin sanotusti ’tuplapaineen’ alla, eli he kokevat painetta tai halua osallistua tasa-arvoisesti työelämään, mutta sen lisäksi he edelleen kantavat suuren vastuun kodista ja lapsista”, Sorkkila puntaroi.

Tutkimukseen osallistuneista maista Suomi oli yhteiskunnallisin vertauksin tarkasteltuna kaikista tasa-arvoisin. Kun tulokset kertovat, että uupuneimmat äidit löytyvät tasa-arvoisimmista maista ja Suomi oli tässä kärjessä, voisi tästä tulkita, että uupuneita äitejä on erityisesti Suomessa.

Lisää tasa-arvoa vanhemmuuteen

Jyväskylän yliopiston mukaan tutkimuksen maiden välillä oli tuloksissa mielenkiintoisia eroja, kuten esimerkiksi seitsemässä maassa ei havaittu merkitsevää yhteyttä äitien tasa-arvon arvostamisen ja uupumuksen välillä. Muutamassa maassa, kuten Egyptissä, äidit puolestaan raportoivat erittäin korkeaa uupumusta, vaikka maa oli tasa-arvoltaan heikko.

Poikkeavia tuloksia saattaa selittää naisten rajoitettu rooli tai syrjintä työmarkkinoilla tai maiden erilaiset linjaukset perhepolitiikassa. Lisäksi maat eroavat siinä, miten työntekoa ja vanhemmuutta yleisesti arvostetaan yhteiskunnassa.

”Esimerkiksi Kuuba oli melko tasa-arvoinen maa, mutta siellä raportoitiin vain vähän vanhemmuuden uupumusta. On mahdollista, että äidit eivät uuvu ’tuplaroolin’ alle, koska työelämässä olemisen lisäksi myös äitiyttä arvostetaan paljon, ja sitä tuetaan niin yhteiskunnan kuin läheistenkin toimesta”, professori Kaisa Aunola kommentoi.

Sorkkila ja Aunolan vastasivat Suomen osuudesta tutkimuksessa.

Teksti: Miia

Ei vielä kommentteja

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaa uutiskirje

Aitoa vertaistukea perhearkeen, lempeästi myötäeläen


Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.