Näin tuet aistiyliherkkää lasta!

Näin tuet aistiyliherkkää lasta!
Kuva: Pixabay/ 192635

Yleensä aistiyliherkkyys ilmenee niin voimakkaasti, että sitä ei voi olla huomaamatta. Aistiyliherkkä lapsi reagoi aistimuksiin nopeammin, voimakkaammin ja pidempikestoisemmin kuin lapsi, jolla ei ole aistiyliherkkyyttä.

Aistiyliherkkä lapsi kokee ärsykkeet epämiellyttävinä tai jopa uhkaavina, joten hän välttelee aktiivisesti aistimuksia ja puolustautuu niiltä. Tavalliset arkipäivän äänet, kuten kellon tikitys saattavat aiheuttaa aistiyliherkässä reaktion. Hän saattaa laittaa äänen kuullessaan, kädet korvien peitoksi. Aistiyliherkkä lapsi voi kokea myös liikkeen epämiellyttävänä.

Kotiympäristössä aistiyliherkän lapsen vaikeudet ilmenevät yleensä itsestä huolehtimisen eri osa-alueilla: hiusten ja hampaiden harjaamisessa, kynsien leikkaamisessa ja peseytymisessä. Ruokavalio on rajoittunutta, koska aistiyliherkällä on herkkyys eri mauille, ruoan koostumukselle ja sen hajuille.

Tietyt ympäristöt voivat saada aistiyliherkän lapsen pois tolaltaan. Aistiärsykkeet voivat laukaista hyvin voimakkaita tunnereaktioita, kuten raivokohtauksia.

Aistiyliherkkyyden negatiiviset vaikutukset elämään

Aistiyliherkkä lapsi saattaa jäädä paitsi oppimisen ja kehittymisen kannalta tärkeiltä kokemuksilta, koska välttelee asioita. Tutkimusten mukaan vanhempien suurin huolenaihe aistiyliherkän lapsen kanssa onkin usein kaverisuhteiden vähäisyys tai niiden puuttuminen jopa kokonaan. Mikäli lapsi ei osallistu vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa, häneltä jää uupumaan tärkeitä sosiaalisia taitoja.

Aistiyliherkkyys voi vaikeuttaa päivittäisiä toimia, kuten peseytymistä, pukeutumista ja ruokailutilanteita. Monen eri aistikanavan välityksellä samaan aikaan tulevat viestit voivat tuntua aistiyliherkästä lapsesta hallitsemattomalta kaaokselta. Aistiyliherkkä ihminen pyrkiikin välttämään epämiellyttäviä asioita. Hän voi kokea kuormittavina sellaiset tilanteet, jotka eivät muiden mielestä ole mitenkään raskaita.

Kun aistiyliherkän lapsen stressikynnys ylittyy, voi se johtaa raivokohtaukseen tai päinvastoin lamaantumiseen. Lisäksi voi esiintyä jumiutumista tai välttelyä. Lapsen voi olla vaikeaa hallita tunteitaan tai käytöstään. Aistitiedon käsittelyn haasteet saattavat vaikuttaa myös tarkkaavuuden ja vireystilan säätelyyn, sekä heikentää itsetuntoa.

Keinoja auttaa aistiyliherkkää lasta

1. Ennakointi

Opettele ymmärtämään, miten lapsi kokee erilaiset asiat ja tilanteet. Vähennä stressiä aiheuttavia asioita, kuten yllätyksiä, melua ja kiirettä. Kerro aina etukäteen, mitä seuraavaksi tapahtuu ja miten pitää toimia.

Aistiyliherkkä lapsi hyötyy selkeistä rutiineista. Näin hän pystyy etukäteen ennakoimaan tulevia tilanteita ja niihin liittyviä aistikokemuksia. Voit havainnollistaa päivän tapahtumia kuvakorttien avulla.

2. Kosketus

Aistiyliherkkä lapsi kokee yleensä kevyen kosketuksen epämukavana. Kosketa häntä siis napakoilla otteilla ja mielellään edestäpäin, jotta lapsi osaa ennakoida nähdessään kosketuksen tulevan.

3. Vähennä ympäristön ärsykkeitä

Mikäli mahdollista, poista lapsen ympäristöstä hänen toimintakykyään häiritsevät asiat. Pyri löytämään tavat, jotka auttavat lasta rauhoittumaan. Etsikää yhdessä lapsen kanssa selviytymiskeinoja ja apuvälineitä vaikeisiin tilanteisiin.

Käy läpi ympäristön erilaiset ärsykkeet, kuten visuaaliset asiat, äänet ja hajut. Käytä esimerkiksi petivaatteissa ja vaatteissa hajusteettomia pesu- ja huuhteluaineita. Tarkista onko lapsen huoneessa asioita, joista tulee häiritsevää ääntä. Pidä lapsen huone siistinä ja tavarat laatikoissa. Älä käytä liian voimakkaita värejä sisustuksessa.

4. Harjoitelkaa etukäteen vaikeita tilanteita

Hankalilta tuntuvia tilanteita voi harjoitella etukäteen leikin ja huumorin avulla. Opettelu on helpompaa, jos lapsen oman mielenkiinnon saa herätettyä asiaa kohtaan. Aikuisen turvallinen tuki ja rauhallisuus auttavat lasta asioiden harjoittelemisessa.

Onko lapsesi aistiyliherkkä? Millä keinoilla voisit auttaa häntä?

Lähteet: JYTE, Tunnetaitoja lapselle

Teksti: Anne-Mari Valta

Avatar photo

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *