Lapsen persoonallisuus näkyy jo hyvin nuorella iällä

close-up photography of girl during daytime
Kuva: Ricky Turner

Lapsen persoonallisuuden peruspiirteet näkyvät jo varhain. Joku on kuin kala vedessä isommassa porukassa, kun taas toinen vetäytyy omiin oloihinsa. Ujoakin lasta voi rohkaista tekemään asioita, jotka häntä jännittävät. Ihmisen persoonallisuus voi muuttua elämän aikana, mutta monissa tapauksissa persoonallisuuden peruselementit eivät välttämättä enää muutu voimakkaasti lapsuuden jälkeen.

Ihmisen persoonallisuus pysyy usein hyvin samankaltaisena läpi koko elämän. Toki ihminen muuttuu ja kasvaa henkisesti, ja tämän myötä persoonallisuudessakin tapahtuu muutoksia. Persoonallisuuden peruspiirteet ovat havaittavissa jo lapsena, eivätkä nämä välttämättä useimpien kohdalla enää muutu voimakkaasti iän myötä.

LiveSciencen sivuilla kerrotaan, että tutkimusten valossa vaikuttaa, että läpi elämän mukana kulkevat persoonallisuuspiirteet on nähtävissä lapsesta jo tämän ollessa ensimmäisellä luokalla. Tämänikäisten lasten käytöksen perusteella voi jo varsin hyvin ennustaa, millainen aikuinen pienestä ihmisestä on kasvamassa. Tutkimuksissa käytettiin materiaalina dataa, joka on peräisin 1960-luvulla tehdystä tutkimuksesta, johon osallistui etniseltä taustaltaan erilaista koululaista ensimmäiseltä kuudenteen luokkaan.

Alkuperäisessä kokeessa opettajat olivat arvioineet oppilaiden persoonallisuutta tietyllä asteikolla. Jälkeenpäin tutkijat haastattelivat osaa tutkimukseen osallistuneista lapsista, jotka olivat kasvaneet aikuisiksi. Kokeessa tutkittiin neljää muuttujaa: puheliaisuutta, sopeutuvaisuutta, impulsiivisuutta ja itsensä vähättelyä.

Tutkimuksen valossa vaikutti siltä, että impulsiiviset lapset usein puhuvat kovaäänisesti, ovat kiinnostuneita monista asioista ja ovat puheliaita aikuisina. Lapset, jotka ovat vähemmän impulsiivisia, sitä vastoin vaikuttavat useammin olevan aikuisena pelokkaampia, pitävät etäisyyttä toisiin ihmisiin ja ilmaisevat epävarmuutta.

Sopeutuvaiset lapset ovat tutkimuksen valossa aikuisena useammin luonteeltaan iloisia, sujuvapuheisia ja kiinnostuneita intellektuaalisista asioista. Sitä vastoin lapset, jotka eivät ole olleet nuorena erityisen sopeutuvaisia, puhuvat aikuisena useammin negatiiviseen sävyyn itsestään ja kaipaavat muiden neuvoja.

Puheliaat lapset ilmaisivat myös kiinnostusta intellektuelleihin asioihin, pyrkivät hallitsemaan tilanteita, joissa he olivat ja ilmensivät korkeaa älykkyyttä aikuisina. Sen sijaan lapset, jotka eivät olleet yhtä puheliaita, kaipasivat aikuisena enemmän neuvoja muilta ja antoivat helpommin periksi vastoinkäymisten osuessa kohdalle.

Itseään helposti vähättelevät lapset kokivat muita useammin syyllisyyttä, kaipasivat hyväksyntää, sanoivat negatiivisia asioita itsestään ja olivat epävarmempia aikuisina. Sen sijaan lapset, jotka eivät vähätelleet itseään mainittavasti, puhuivat useammin kovalla äänellä ja osoittivat kiinnostusta intellektuaalisiin asioihin aikuisena.

Myös aiemmat tutkimukset ovat viitanneet siihen, että vaikka toisaalta ihmisen persoonallisuus voi muuttua elämän aikana, näin ei kuitenkaan tapahdu kovin helposti suuressa mittakaavassa. Vaikka elämänkokemukset ilman muuta vaikuttavat asiaan, ihmisen peruspersoonallisuuden vaikutus on merkittävä, kun yritetään ymmärtää käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä.

Lähde: LiveScience

Teksti: Sonja

Ei vielä kommentteja

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaa uutiskirje

Aitoa vertaistukea perhearkeen, lempeästi myötäeläen


Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.