Kannusta nuorta harrastamaan – vaikutukset heijastuvat kauas

Kuva: Pexels/Kampus Production

Monien perheiden arkea rytmittävät lasten erilaiset harrastukset. Harrastuksilla on lukuisia hyötyjä, ja nuorta kannattaa rohkaista etenkin yhteisöllisten harrastusten pariin. Nuoruuden yhteisöllisellä harrastamisella on kauaskantoisia ja positiivisia vaikutuksia.

Yhteisöllinen harrastaminen nuoruudessa voi tukea mielenterveyttä vielä aikuisiässä ja ennaltaehkäistä psyykkisten oireiden kehittymistä psykiatrisiksi häiriöiksi, selviää Oulun yliopistossa tehdyistä pitkäaikaisista seurantatutkimuksista, joissa 15-16-vuotiaita osallistujia seurattiin varhaiseen aikuisikään saakka.

Ensimmäisessä, vuonna 2021 julkaistussa tutkimuksessa ilmeni, että sosiaalisesti aktiivinen vapaa-aika nuoruudessa oli yhteydessä pienempään psykiatristen häiriöiden ilmaantuvuuteen. Tämä ilmeni erityisesti mieliala-, ahdistuneisuus- ja päihdehäiriöiden kohdalla. Vastaavasti sosiaalisesti passiivinen vapaa-aika liittyi suurempaan psykiatristen häiriöiden ilmaantuvuuteen.

Lisäksi sosiaalisiin vapaa-ajan harrastuksiin liittyvä yhteisöllisyys näyttäisi olevan merkittävä ennaltaehkäisevä tekijä psyykkisten oireiden kehittymisessä psykiatrisiksi häiriöiksi. Tämä selviää samaan aineistoon pohjautuvasta tutkimuksesta, joka julkaistiin viime vuoden lopulla.

Tutkimuksen mukaan nuorten kokema psyykkinen oireilu ja alhainen sosiaalinen vapaa-ajan aktiivisuus olivat yhteydessä runsaampaan psykiatristen häiriöiden esiintymiseen varhaisaikuisuudessa. Vastaavasti vapaa-ajallaan harrastuksissaan sosiaalisesti aktiivisilla nuorilla oli myöhemmin vähemmän psykiatrista sairastavuutta, huolimatta nuoruudessa esiintyneistä ahdistuneisuusoireista.

”Yhteisöllisellä vapaa-ajalla näyttää olevan suuri merkitys nuorten mielenterveydelle, ja sen myönteiset vaikutukset kantautuvat pitkälle aikuisikään saakka”, väitöskirjatutkija Johanna Timonen toteaa tiedotteessa.

Yhteisön tuella tärkeä ennaltaehkäisevä rooli

Timosen mukaan merkittävä osa nuorten päivittäisistä rutiineista liittyy vapaa-aikaan. Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään jo, että ohjattuun toimintaan osallistumisella on myönteisiä vaikutuksia nuorten psyykkiseen hyvinvointiin.

Viime vuonna julkaistut seurantatutkimuksen tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että vapaa-ajan harrastuneisuus voi osaltaan selittää nuoruusiän psyykkisten oireiden ja varhaisaikuisuuden psykiatristen häiriöiden välistä yhteyttä. Timonen toteaa, että yhteisön tarjoamalla sosiaalisella tuella näyttää olevan tärkeä ennaltaehkäisevä rooli psyykkisten oireiden kehittymisessä psykiatrisiksi häiriöiksi.

”Tutkimustulostemme perusteella koulujen ja muiden yhteisöjen kannattaa vahvasti jatkaa yhteisöllisten vapaa-ajan aktiviteettien kehittämistä ja tarjoamista tasapuolisesti kaikille lapsille ja nuorille”, tutkija sanoo.

Tutkimukset pohjautuvat Pohjois-Suomessa vuonna 1986 syntyneiden kohorttiin. Osallistujat vastasivat 15-16-vuotiaina harrastustoimintaa selvittävään kyselyyn, jolla kerättiin tietoa harrastusten määrästä sekä siitä, miten paljon harrastuksiin liittyi sosiaalista vuorovaikutusta. Psykiatriseen sairastavuuteen liittyvät tiedot ja diagnoosit kerättiin kansallisista rekistereistä. Osallistujia seurattiin 33-vuotiaaksi saakka.

”Yleensä tutkimukset ovat perustuneet kyselyihin ja itsearviointiin, mutta nyt käytössämme oli erittäin kattavat tiedot osallistujien mielenterveyden diagnooseista nuoruudesta aina aikuisikään saakka”, Timonen kertoo.

Teksti: Miia

Ei vielä kommentteja

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaa uutiskirje

Aitoa vertaistukea perhearkeen, lempeästi myötäeläen


Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.