Mistä huuli- ja suulakihalkiot johtuu ja kuinka niitä hoidetaan?

Mistä huuli- ja suulakihalkiot johtuu ja kuinka niitä hoidetaan?
Kuva: Anastasiia Chepinska

Huuli- ja suulakihalkiot ovat yleisimpiä synnynnäisiä epämuodostumia Suomessa. Suulakihalkioita esiintyy Suomessa eniten maailmassa. Halkioiden esiintyvyys Euroopassa on yleensä 15 – 20/10 000 mutta Suomessa se on 25,3/10 000. Mistä halkio johtuu ja kuinka sitä hoidetaan?

Mistä halkio johtuu? 

Halkion syntytapa on monitekijäinen. Vaikkei halkion syntytapaa tunneta tarkasti, arvellaan, että halkion syntyyn vaikuttavat niin perintö- kuin ympäristötekijätkin. 

Vanhempi saattaa tuntea syyllisyyttä halkiosta. Moni vanhempi käykin halkiolapsen syntymän jälkeen läpi odotusaikaa ja miettii, olisiko raskausaikana voinut tapahtua jotain, josta halkion muodostuminen johtuu. On kuitenkin erittäin harvinaista, että mikään ulkoinen tekijä voidaan osoittaa halkion todennäköiseksi syyksi ja itsesyytökset ovat turhia. Tärkein halkioiden synnyn riskitekijä on lähisukulaisella aiemmin todettu halkio.

Erilaiset halkiomuodot 

Halkiot ryhmitellään kahteen ryhmään: ensimmäiseen kuuluvat huulihalkiot sekä huuli-suulakihalkiot. Toiseen ryhmään kuuluvat pelkästään suulakihalkiot. Näiden päätyyppien sisällä halkiot jakautuvat huuli-ienhalkioihin, huulihalkioihin sekä huuli-suulakihalkioihin. Kaikkia tyyppejä esiintyy eriasteisina. Halkio voi olla vasemman- tai oikeanpuoleinen, tai molemminpuolinen

Milloin halkio ilmenee?

Joskus vanhemmat saavat tiedon halkiosta jo raskausaikana. Varsinkin laajemmat huulihalkiot näkyvät yleensä rakenneultrassa. Suulalakihalkioita ja ienhalkioita on kuitenkin vaikeampaa havaita ultraäänikuvissa.  

Joskus halkio selviää vasta synnytyksestä ja tulee vanhemmille täysin yllätyksenä. Ensimmäisinä päivinä vanhemman päässä pyörii satoja kysymyksiä. Miten leikkaukset tulevat sujumaan? Mitä jos lapsi ei opi syömään? Onnistuuko imetys? Vaikuttaako halkio puheeseen? Entä jos vauvalla on joku muukin poikkeavuus? Tullaanko häntä kiusaamaan läpi elämän?

Myös vieraat termit saattavat tuntua alkuun pelottavilta: toispuoleinen halkio, täydellinen halkio, pehmeän suulaen halkio. Suomessa halkiohoito on kuitenkin osaavaa ja vanhemmat voivat olla sen osalta rauhallisin mielin. Lasta tulevat hoitamaan yhdet maailman taitavimmista ammattilaisista. 

Halkiohoito

Halkio ei ole ainoastaan kosmeettinen poikkeavuus ja halkiohoito onkin monen eri lääketieteen erikoisalan yhteistyötä. Hoitoon saattavat osallistua esimerkiksi plastiikkakirurgi, oikojahammaslääkäri, foniatri, hammasproteetikko, korvalääkäri, perinnöllisyyslääkäri ja puheterapeutti.

Halkiohoidon tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman luonnollinen ulkonäkö, normaali puhe ja purenta sekä terveet korvat. 

Lisätietoa ja vertaistukea

Avoin hymy – halkiolapsen hoito vauvasta aikuisikään- kirjasta saa kattavan tiedon halkioista ja halkion hoidosta.  Kirjoittajia ovat Suomen parhaat halkiohoidon asiantuntijat, mm. Jyri Hukki, Jorma Rautio ja Arja Heliövaara. Kirja löytyy kirjastoista ympäri Suomen.

Suhupon “Halkiovauvan syntymä” esitteessä kerrotaan lyhyesti perustietoa halkiosta ja sen hoidosta. Esite on tarkoitettu syntyneen vauvan vanhemmille, isovanhemmille ja ystäville. Voit halutessasi käydä tulostamassa esitteen tästä. 

Facebookin “avoin hymy” on vertaistuellinen ryhmä, jossa voi keskustella avoimesti halkioon liittyvistä toimenpiteistä, mutta myös tunteista, peloista ja huolista.

Lähteet: Halkio, HUS

Artikkeli julkaistu ensimmäisen kerran 16.8.2021.

Avatar photo

Ruuhkavuodet toimitus