Lapsen moraalikäsitys kehittyy aikuisia seuraamalla

woman and girl walking on road surrounded by green grass
Kuva: Jon Flobrant

Lapsi oppii moraalikäsityksensä tarkkailemalla ympärillään olevia muita ihmisiä, erityisesti vanhempiaan. Vanhemmilla on suuri rooli ja vastuu siinä, minkälainen uusi ihminen tähän maailmaan kasvaa.

Kyetäkseen toimimaan yhteiskunnassa lapsen on tärkeää oppia ymmärtämään ero oikean ja väärän välillä. Lastenohjelmissa alleviivataan eroa yksinkertaisilla esimerkeillä, mikä auttaa pientä lasta ymmärtämään, mikä on “kilttiä” käytöstä ja mikä “tuhmaa”. Tärkein opettaja lapselle on kuitenkin aikuisten tarkkailu. Lapsi seuraa elämässään olevien aikuisten käytöstä, erityisesti vanhempiensa ja lastentarhaopettajien. Lapsen elämässä läsnäolevilla aikuisilla on suuri rooli lapsen moraalikäsityksen kehityksessä.

Moni vanhempi toivoo maailman muuttuvan paremmaksi paikaksi useiden asioiden suhteen. Lapsensa avulla vanhemman on mahdollista vaikuttaa maailmaan vielä senkin jälkeen, kun hänestä itsestään on aika jättänyt. Tämän päivän lapsi on huomenna yhteiskunnan täysivaltainen jäsen, jonka arvot ja moraalikäsitykset vastaavat usein paljon hänen vanhempansa arvoja ja moraalikäsityksiä.

“Lapsen suusta kuulee totuuden”

Lapset näkevät asiat selkeämmin kuin aikuiset, sillä aikuisten mielipiteisiin vaikuttavat monet käytännön seikat. Tämä saattaa joskus jopa hämärtää aikuisen käsitystä oikeasta ja väärästä. Lapsi saattaa välillä esittää vanhemmille varsin kiperiä kysymyksiä, kuten onko jokin asia yhteiskunnassa oikein vai väärin.

Lapsen kysymyksiä pohtiessaan vanhempi joutuu miettimään, miksi ajattelee jostakin asiasta tietyllä tavalla. Tällainen voi olla hyvin silmiä avaava kokemus ymmärrettyään, että lapsen raikkain silmin asia näyttää erilaiselta. Oikean ja väärän erottaminen toisistaan vaatii, että asiaa katsoo lapsen puolueettomin silmin.

Jotkut vanhemmat suhtautuvat tummaihoisiin ihmisiin vähätellen ja joskus avoimesti pilkaten. Tällainen suhtautuminen on vastoin monissa pienille lapsille suunnatuissa lastenohjelmissa esitettyä moraalikäsitystä, jonka mukaan kaikkia tulisi kohdella tasavertaisesti eikä ketään tulisi haukkua ihonvärin takia.

Lapsi joka on oppinut lastenohjelmista oikean ja väärän eron ja sitten kohtaakin tilanteita, joissa vanhemmat toimivat tavoilla, jotka lastenohjelmassa on kuvattu vääräksi ja “ilkeäksi”. Lapsi saattaa kasvaessaan harhautua pitkäksikin aikaa seuraamaan vanhempiensa esimerkkiä. Jossain vaiheessa elämäänsä hän havahtuu siihen, että hänen vanhempiensa näkemykset eivät olekaan oikein. Tässä näkyy selkeästi, kuinka suuri vaikutus vanhemmilla on lapseensa ja siihen, minkälainen aikuinen hänestä kasvaa.

Lisätietoa lapsen moraalikäsityksen kehityksestä voi lukea Mom Junctionin sivuilta.

Teksti: Sonja

Ei vielä kommentteja

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaa uutiskirje

Aitoa vertaistukea perhearkeen, lempeästi myötäeläen


Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.