Energiajuomia juovilla nuorilla enemmän ikäviä terveystapoja

Energiajuomia juovilla nuorilla enemmän ikäviä terveystapoja
Kuva: Unsplash/engin akyurt

Suomessa suositellaan, ettei energiajuomia myytäisi alle 15-vuotiaille. Tästä huolimatta moni alle 15-vuotias juo energiajuomia viikoittain. Energiajuomien käytöllä voi olla monenlaisia haittavaikutuksia.

Viikoittain energiajuomia käyttävillä nuorilla ilmenee enemmän haitallisia terveystottumuksia, oireilua ja heikoksi koettua terveyttä kuin nuorilla, jotka eivät käytä energiajuomia. Tämä selviää Jyväskylän yliopistossa toteutetussa tutkimuksessa, johon osallistui 2 429 iältään 13- ja 15-vuotiasta nuorta.

Viikoittaiskäyttäjät kokivat useammin päänsärkyä, vatsa- ja selkäkipuja, huimausta ja nukahtamisvaikeutta kuin he, jotka eivät käyttäneet energiajuomia. He kokivat myös enemmän alakuloisuutta, ärtyneisyyttä tai pahantuulisuutta sekä hermostuneisuutta.

Viikoittaiskäyttäjät jättivät yleisemmin aamupalan syömättä ja energiajuomia käyttävät nuoret nukkuivat vähemmän. Viikoittaiskäyttäjillä riski nukkua vähän oli peräti yli kaksinkertainen verrattuna ei-käyttäviin nuoriin.

“Tutkimuksemme perusteella ei voida sanoa, aiheuttavatko energiajuomat häiriötä uneen vai juovatko unihäiriöistä jo kärsivät nuoret energiajuomia. Todennäköisesti kyse on molemmista, mutta voidaan todeta, että energiajuomat tuskin ainakaan myönteisesti vaikuttavat nuoren nukkumistottumuksiin”, väitöskirja tutkija Maija Puupponen toteaa tiedotteessa.

Enemmän päihdekäyttöä

Tutkimuksessa paljastui, että energiajuomia käyttävät tupakoivat, käyttivät alkoholia, nuuskasivat ja käyttivät kannabista moninkertaisesti enemmän kuin nuoret, jotka eivät käyttäneet energiajuomia. Lisäksi viikoittaiskäyttäjillä oli korkeampi riski tupakoida ja käyttää alkoholia verrattuna energiajuomia epäsäännöllisesti käyttäviin.

“Tutkimuksessamme ei selvitetty sitä, käytettiinkö päihteitä ja energiajuomia samanaikaisesti, mutta kansainvälisten tutkimusten perusteella erityisesti energiajuomien ja alkoholin samanaikainen käyttö herättää huolta. Tutkimuksessamme energiajuomia viikoittain käyttävät nuoret joivat humalahakuisesti yleisemmin kuin nuoret, jotka eivät käytä energiajuomia”, Puupponen kertoo.

Tutkimustuloksissa merkittävää oli, että eroja energiajuomia käyttävien ja käyttämättömien nuorten terveystottumuksissa tuli esille jo silloin, kun nuoret käyttivät energiajuomia harvemmin kuin viikoittain.

“Nämä nuoret nukkuivat vähemmän ja raportoivat ongelmallista sosiaalisen median ja päihteiden käyttöä yleisemmin kuin nuoret, jotka eivät käyttäneet energiajuomia”, Puupponen summaa.

Viesti on selkeä

Puupponen huomauttaa, että energiajuomien käyttö on yleistä. Eli Suomessakin on suuri joukko lapsia ja nuoria, jotka energiajuomia juodessaan altistuvat säännöllisesti keskushermostoon vaikuttavalle psykoaktiiviselle piristeelle. Puupponen myös toteaa, ettei energiajuomien jatkuvan käytön pitkäaikaisvaikutuksia tiedetä.

“Nuorten terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta energiajuomat ovat mutkikas osa terveyskäyttäytymistä muun muassa siitä syystä, että niiden sisältämä kofeiini vaikuttaa elimistössä useita tunteja. Nuoren itsensä tai huoltajan voi olla vaikeaa arvioida juomien vaikutusta ja vaikutusten laajuutta nuorten arkeen”, hän kertoo.

Tutkimusaineiston perusteella ei voitu selvittää syy-seuraussuhteita, mutta Puupposen mukaan viesti on selkeä: energiajuomien käyttö kytkeytyy useisiin epäsuotuisiin terveystekijöihin – jo 13-vuotiailla.

Teksti: Miia

Avatar photo

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *