Millaiset jäljet vanhemman välinpitämättömyys aiheuttaa? 

Kuva: Pexels/ Keira Burton

Laiminlyövä vanhempi vaikuttaa käytöksellään lapsen psyykkiseen hyvinvointiin, itsetuntoon ja ihmissuhteisiin. Tällainen käyttäytyminen on yleisempää kuin voisi kuvitellakaan. Laiminlyönti ja välinpitämättömyys jättää aina jälkensä lapseen, mutta siitä on kuitenkin mahdollista toipua.

Aina laiminlyönti ja torjuminen eivät näy selkeästi ja suoraan, mutta on silti yhtä tuskallista sitä kokeneille. Välinpitämättömyys voi näyttäytyä esimerkiksi torjumisena ja läsnäolon puuttumisena. Siihen voi sisältyä henkistä tai fyysistä väkivaltaa.

Vanhempi saattaa olla välillä aggressiivinen ja joskus välinpitämätön. Lapsen on vaikeaa tietää millä tuulella vanhempi kulloinkin on. Lapsi kokee, että hänen vanhempi ei pidä hänestä, hän ei riitä tai hänen pitäisi olla erilainen ansaitakseen vanhemman rakkauden.

Vaikka mikään ei oikeuta vanhempien laiminlyövää käytöstä, voi olla oman itsensä takia hyvä yrittää ymmärtää syitä sen taustalla. On tärkeää muistaa, että se ei ole missään tapauksessa lapsen vika.

Syitä vanhempien laiminlyövään ja välipitämättömään käytökseen voivat olla: suunnittelematon raskaus, johon vanhemmat eivät ole valmiita, eron jälkeiset vanhempien erimielisyydet ja että lapsi muistuttaa vanhempaa, jonka kanssa toisella vanhemmalla on huonot välit.

Suuret tempperamenttierot lapsen ja vanhemman välillä voivat hankaloittaa heidän välistä suhdettaan. Vanhempi saattaa itse kärsiä jostain psykiatrisesta häiriöstä, joka estää häntä muodostamasta sidettä lapseen. Näin käy esimerkiksi synnytyksen jälkeisessä masennuksessa. Vanhempi on saattanut myös joutua itse välinpitämättömyyden uhriksi, eikä osaa katkaista tuota kierrettä.

Vanhempien välinpitämättömyyden seuraukset

Vanhempien välinpitämättömyydestä kärsiminen, lisää merkittävästi riskiä sairastua psykologisiin häiriöihin, kuten masennukseen, ahdistuneisuuteen ja syömishäiriöihin. Torjutuksi tullut lapsi kehittää itselleen huonon itsetunnon ja omakuvan: jos edes omat vanhemmat eivät rakasta häntä, niin ei varmaan kukaan muukaan voi. Lapsi ajattelee, ettei ole rakkauden arvoinen.

Mikäli vanhemmat laiminlyövät lasta pilkkaamalla tai vähättelemällä hänen tunteita ja tarpeita, lapsi vetäytyy ja sulkeutuu itseensä, sekä oppii olemaan itsenäinen. Hän välttää tällä tavalla näyttämästä muille omaa haavoittuvaisuuttaan, kätkee tunteensa ja yrittää paeta.

Vanhempien laiminlyönnin seuraamukset voivat häiritä koko loppuelämämme ajan, jos emme käsittele niitä. Siksi on tärkeää, että meillä on rohkeutta kertoa ongelmistamme, hyväksyä ne menneeksi osaksi elämää ja käsitellä niitä. Voidakseen rakentaa paremman itsetunnon ja omakuvan, välinpitämättömyyden uhrin on hakeuduttava ammattiavun piiriin ja käsiteltävä terapiassa lapsuuden ikäviä kokemuksia.

Oletko kokenut vanhemman laiminlyövän sinua? Oletko saanut käsiteltyä asian?

Lähteet: Askel terveyteen

Teksti: Anne-Mari Valta

Ei vielä kommentteja

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaa uutiskirje

Aitoa vertaistukea perhearkeen, lempeästi myötäeläen


Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.