Tällaisia ongelmia koululainen kohtaa sosiaalisessa mediassa

Kuva: Pexels/Katerina Holmes

Sosiaalinen media värittää nykylasten ja -nuorten elämää. Vaikka sosiaalisella medialla on hyvät puolensa, on sillä myös monenlaisia haittoja. Koululaiset kohtaavatkin erilaisia ongelmatilanteita somessa tiheään.

Useampi kuin joka toinen nuori (66%) törmää sosiaalisessa mediassa vähintään yhteen ongelmatilanteeseen viikoittain ja noin neljännes päivittäin (22%), selviää vuoden 2022 WHO-Koululaistutkimuksen alustavista tuloksista. Ongelmatilanteita koskeviin kysymyksiin vastasi 11-, 13- ja 15-vuotiaita nuoria yhteensä 2 163.

Mitattuja ongelmatilanteita oli yhdeksän:

 • virheellinen tai väärä tieto
 • luvatta jaettu tieto
 • vaaralliset some-haasteet
 • rasismi
 • päihteiden myynti
 • verkkohuijaukset
 • nettikiusaaminen
 • seksuaalinen häirintä
 • ulkonäköpaineita aiheuttava sisältö

93 prosenttia tutkimukseen osallistuneista nuorista raportoi kohdanneensa ainakin yhden mitatuista ongelmatilanteesta joskus elämässään. Lähes kymmenesosa nuorista puolestaan raportoi kohtaavansa vähintään seitsemää yhdeksästä mitatusta ongelmatilanteesta päivittäin.

Virheellistä tai väärää tietoa, ulkonäköpaineita aiheuttavaa mediasisältöä tai päihteiden myyntiä kohtaa päivittäin somessa noin joka kymmenes nuori. Niin ikään joka kymmenes raportoi tulleensa seksuaalisen häirinnän, ahdistelun tai nettikiusaamisen uhriksi vähintään kerran viikossa.

Yleisin sosiaalisen median ongelmatilanne oli virheellisen tai väärän tiedon kohtaaminen, mitä neljä viidestä kertoi kohdanneensa ainakin kerran elämässään ja liki kolme viidestä vähintään kerran viikossa. Päihteiden myyntiä raportoi kohtaavansa viikoittain joka neljäs kyselyyn vastanneista.

”On oletettavaa, että samalla kun sosiaalinen media vahvistaa rooliaan osana lasten ja nuorten digitalisoituvaa arkea, erilaisten somen käyttöön liittyvien ongelmatilanteiden kohtaamisen riski kasvaa”, väitöskirjatutkija Henri Lahti kommentoi tuloksia Jyväskylän yliopiston tiedotteessa.

Infograafi: Henri Lahti ja Leena Paakkari/Jyväskylän yliopisto

Pojat kohtaavat ongelmia useammin

Tytöt ja pojat kohtaavat seksuaalista häirintää tai ahdistelua (2–4 %) sekä päihteiden myyntiä (7–9 %) päivittäin yhtä usein. Sen sijaan tytöt kohtaavat poikia todennäköisemmin päivittäin materiaalia, jonka he arvioivat aiheuttavan ulkonäköpaineita (13 % vrt. 4 %). Muut somen ongelmatilanteet ovat pojilla yleisempiä kuin tytöillä.

Jotkut nuoret eivät koe koskaan kohdanneensa mitattuja ongelmatilanteita. Tällaisissa tapauksissa sukupuolten välisiä eroja löytyy vain kolmen ongelman kohdalla. Pojat raportoivat tyttöjä useammin, etteivät ole koskaan kohdanneet näitä ongelmatilanteita:

 • ulkonäköpaineita aiheuttava materiaali
 • rasismi
 • seksuaalinen häirintä tai ahdistelu.

Tuloksista ilmeni myös, että kaikki ongelmatilanteet olivat yleisempiä yläkoululaisilla kuin alakoululaisilla. Esimerkiksi kun joka neljäs viidesluokkalainen arvioi, ettei ole koskaan kohdannut somessa ollessaan virheellistä tai väärää tietoa, vastaava osuus yhdeksäsluokkalaisista oli joka kymmenes.

”Tässä yhteydessä pitää huomioida, että niiden joukossa, jotka arvioivat, etteivät ole koskaan kohdanneet epäluotettavaa tietoa, voi olla myös heitä, jotka eivät osaa erottaa oikeaa tietoa väärästä tai arvioida muutoin tiedon luotettavuutta”, Turvallisesti Somessa -hanketta ja WHO-Koululaistutkimusta luotsaava apulaisprofessori Leena Paakkari huomauttaa.

Teksti: Miia

Ei vielä kommentteja

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaa uutiskirje

Aitoa vertaistukea perhearkeen, lempeästi myötäeläen


Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.