Järjestöt: Sijaissynnytykset mahdollistettava Suomessa

Järjestöt: Sijaissynnytykset mahdollistettava Suomessa
Kuva: Unsplash / Michael Podger

Sijaissynnytykset eivät ole tällä hetkellä Suomessa sallittuja. Hedelmöityshoidoista säädetyssä laissa todetaan, että hedelmöityshoitoa ei saa antaa, jos on syytä olettaa, että lapsi aiotaan antaa adoptiolapseksi.

Lapsettomien yhdistys Simpukka, Sateenkaariperheet, Väestöliitto ja Monimuotoiset perheet -verkosto vaativat sijaissynnytyksen sääntelyä mukaan hallitusohjelmaan. Järjestöjen mukaan yhdenvertainen ja eettinen suomalainen sijaissynnytyslainsäädäntö tulee säätää mahdollisimman nopeasti.

“Yhä useammat henkilöt harkitsevat sijaissynnytysjärjestelyyn ryhtymistä. Heille lapsen saaminen muilla keinoin on mahdotonta”, Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä sanoo järjestöjen yhteisessä tiedotteessa.

“Huolellisesti valmisteltu suomalainen sijaissynnytysten malli olisi tärkeää monille lasta toivoville. Lainsäädäntö turvaisi myös synnyttäjäksi suostuvan asemaa ja oikeuksia”, kommentoi Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta.

Oikeusministeriö on julkaissut huhtikuun alussa selvityksen ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimisesta lainsäädännössä erikseen määriteltävissä tapauksissa. Selvitys on lausuntokierroksella toukokuun loppuun asti.

Selvityksessä huolta herättäviä seikkoja

Järjestöjen mukaan selvitys osoittaa, että Suomessa on viimein tunnistettu tätä monimutkaista ilmiötä koskevan lainsäädännön tarpeellisuus. Selvitys tuo myös pöytään konkreettisen vaihtoehdon sääntelyn järjestämiseksi.

Tuoreesta selvityksestä nousee järjestöjen näkökulmasta sekä ilahduttavia että huolta herättäviä asioita. Selvityksen mukaan alkiolla tulisi olla geneettinen yhteys jompaankumpaan vanhempaan. Suomessa tehtävissä lahjasoluhoidoissa geneettistä yhteyttä syntyvään lapseen ei vaadita.

“Vaatimus geneettiseen yhteyteen sotii yhdenvertaisuutta vastaan. Lapsiperheellistymisen tulee olla yhdenvertaista myös heille, joiden ei ole mahdollista käyttää omia sukusolujaan. On väärin rajata sijaissynnytys pois esimerkiksi lasta toivovalta itselliseltä mieheltä, joka ei voi syystä tai toisesta käyttää omia sukusolujaan”, Jämsä toteaa.

Järjestöjen mukaan yhdenvertaisuutta vastaan sotii myös vaatimus sijaissynnyttäjän löytymisestä aiottujen vanhempien lähipiiristä. Tämä herättää huolen lähipiirin liian suppeasta määrittelemisestä sekä selvityksessä esitetystä määritelmän rajaamisesta vain aiotun äidin lähipiiriin.

“Tämä pienentää sijaissynnyttäjien löytymisen mahdollisuutta. Kahden isän perheessä tämä tekisi sijaissynnytyksen käytännössä mahdottomaksi”, järjestöjen tiedotteessa sanotaan.

Tuki ehdoton edellytys

Järjestöjen mukaan selvityksessä on ilahduttavaa erityisesti se, että siihen on kirjattu oikeudellinen ja psykologinen neuvonta aiotuille vanhemmille ja sijaissynnyttäjälle. Sijaissynnytysluvan saaminen vaatisi riittävän neuvonnan sekä ennen että jälkeen synnytyksen.

“Psykososiaalinen ja oikeudellinen tuki ovat ehdoton edellytys sille, että lapsen, aiottujen vanhempien ja sijaissynnyttäjän oikeudet toteutuvat”, Lapsettomien yhdistys Simpukan toiminnanjohtaja Piia Savio kertoo.

“Sijaissynnytykset on mahdollistettava Suomessa, jotta kaikille osapuolille saadaan palvelujärjestelmän tuki ja osapuolten oikeudellinen asema on alusta asti selvä”, hän jatkaa ja lisää vielä:

“Suomalaisessa oikeusvaltiossa ja hyvinvointiyhteiskunnassa on mahdollista säätää sijaissynnytyksestä eettisesti, kestävästi ja yhdenvertaisesti.”

Sijaissynnytyksistä kysellään vuosittain

Järjestöjen kohderyhmältä tulleiden yhteydenottojen mukaan sijaissynnytys on yhä useammalle tahatonta lapsettomuutta kokevalle ainoa mahdollinen vaihtoehto. Simpukka ry saa vuosittain 10–15 yhteydenottoa sijaissynnytystä harkitsevilta perheiltä.

Myös muut järjestöt saavat sijaissynnytyksiin liittyviä yhteydenottoja. Savion mukaan sijaissynnytystä tarvitsevat suuntaavat katseensa ulkomaille, koska viralliset järjestelyt eivät ole kotimaassa mahdollisia.

“Kotimainen sijaissynnytyslainsäädäntö turvaisi syntyviä perhesuhteita ja edistäisi lapsiperheellistymisen mahdollisuuksia. Se myös mahdollistaisi turvalliset ja eettisesti kestävät olosuhteet sijaissynnytysjärjestelyille”, Savio toteaa.

Väestöliiton sivuilla on aiemmin julkaistu muistio sijaissynnytyssäätelyn keskeisistä huomioitavista seikoista. Lisäksi Simpukka ry, Sateenkaariperheet ry ja Monimuotoiset perheet -verkosto ovat aiemmin antaneet yhteisen kannanoton sijaissynnytyksiin liittyen.

Teksti: Miia

Avatar photo

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *