Vanhemman mielenterveys kärsii lapsen sairastuessa vakavasti

person holding baby's index finger
Kuva: Aditya Romansa

Kun lapsi sairastuu vakavasti, koettelee tilanne koko perhettä. Sairastuminen lisää myös vanhempien mielenterveys- ja parisuhdeongelmien riskiä ja siksi he kaipaavat tukea.

Lapsen vakava sairaus vaikuttaa merkittävästi vanhempien mielenterveyteen sairauden alkuvaiheessa ja vielä vuoden kuluttua diagnoosista. Vanhempien psyykkinen hyvinvointi olisikin otettava paremmin huomioon lasten sairauksia hoidettaessa, todetaan Itä-Suomen yliopistossa tehdyssä väitöstutkimuksessa.

Krista Koivulan tekemän väitöstutkimuksen mukaan masennus- ja ahdistusoireet olivat yleisempiä sairaiden kuin terveiden lasten vanhemmilla, kun taas stressi oli yleistä kummankin ryhmän vanhemmilla. Stressi ei vähentynyt vuoden seurannassa. Terveiden lasten vanhempien masennus- ja stressioireet sen sijaan lisääntyivät vauvavuoden aikana.

”Sairaiden lasten äideillä oli isiä enemmän ahdistus-, trauma- ja stressioireita. Puolet vanhemmista koki merkittävää traumaperäistä kasvua vuoden kuluttua diagnoosista. Sairaiden ja terveiden lasten vanhempien elämäntyytyväisyys oli samalla tasolla”, Koivula kertoo tuloksista.

Tutkimusta on tehty kolmessa osassa, joista ensimmäisessä on ollut mukana vanhempia, joiden lapsi on ollut sairaalahoidossa henkeä uhkaavan sairauden tai tilan vuoksi. Toisessa osassa oli mukana vanhempia, joiden vastasyntynyt vauva oli sairaalassa viilennyshoidossa tai kiireellistä leikkaushoitoa vaativan sairauden tai tilan vuoksi. Kolmannessa osassa oli mukana syöpäsairaiden lasten vanhempia.

Parisuhde merkittävä tuki

Tutkimus osoitti, että parisuhde oli vanhemmille merkittävä tuen lähde lapsen sairastuessa vakavasti. Dyadisella tunnesäätelyllä oli erityinen merkitys vanhempien henkilökohtaisen selviytymisen kannalta, ja osa vanhemmista koki sen haastavaksi. Dyadisella tunnesäätelyllä viitataan prosesseihin, joissa kaksi ihmistä säätelee tunnetilojaan keskinäisessä vuorovaikutuksessa.

”Vanhemmat tukivat toistensa tunnesäätelyä vaimentamalla negatiivisia tunteita, mutta myös vahvistamalla toivoa ja positiivisuutta. Vanhemmat kokivat erityisesti sanattoman vuorovaikutuksen, läsnäolon ja fyysisen läheisyyden tärkeiksi tunnesäätelyn muodoiksi”, Koivula sanoo.

Tunnekeskeinen parisuhdeinterventio osoittautui lupaavaksi menetelmäksi vakavasti sairaiden lasten vanhempien tukemisessa.

”Tutkimukseni mukaan jo kolmen päivän pituinen tunnekeskeinen parisuhdekurssi tuotti syöpää sairastavien lasten vanhemmille kokemuksen henkilökohtaisen hyvinvoinnin ja parisuhderesilienssin vahvistumisesta”, Koivula kommentoi ja lisää:

”Vanhemmat kokivat kurssin auttaneen heitä ymmärtämään parisuhteen ilmiöitä ja vuorovaikutusta, tarjonneen heille keinoja haastavien tilanteiden käsittelyyn ja vahvistaneen heidän keskinäistä tunneyhteyttään.”

Vanhempien tuki osa laadukasta hoitoa

Tutkimustulokset nostavat esiin vakavasti sairaiden lasten vanhempien psykososiaalisen tuen tarpeet ja auttavat suunnittelemaan heille soveltuvia interventioita. Vanhempien mielenterveys ja parisuhderesilienssi heijastuvat lapsen hyvinvointiin, sairauden hoitoon ja perheenjäsenten väliseen vuorovaikutukseen.

Tutkimustulokset auttavat kehittämään terveyspalveluita niin, että lasten sairauksia hoidettaessa otetaan entistä vahvemmin huomioon vanhempien psyykkinen hyvinvointi. Vanhempien tuen tarpeiden arviointi ja oikea-aikaisen avun tarjoaminen edistävät lapsen ja koko perheen selviytymistä vakavan sairauden aiheuttamassa kuormittavassa elämäntilanteessa.

Sairaalassa on tärkeää lievittää vanhempien stressiä ja tunnistaa traumaattiset reaktiot, joiden käsittelyyn tulee tarjota tukea ja hoitoa. Molemmat vanhemmat tulisi ottaa mukaan lapsen hoitoon ja myös hoitoon liittyviin keskusteluihin. Myös terveiden lasten vanhempien mielenterveyttä on tarpeen seurata vauvavuoden aikana.

”Vanhemmille tulisi tarjota aktiivisesti tukea psyykkiseen jaksamiseen ja parisuhteeseen, joka voi olla myös merkittävä voimavara lapsen sairastuessa. Vanhempien psykososiaalinen tukeminen kuuluu lasten sairauksien laadukkaaseen hoitoon, koska se luo pohjaa koko perheen hyvinvoinnille”, Koivula kertoo.

Teksti: Miia

Ei vielä kommentteja

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaa uutiskirje

Aitoa vertaistukea perhearkeen, lempeästi myötäeläen


Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.