Selvitys: Näin perhevapaauudistus näkyy perheen tuloissa

Selvitys: Näin perhevapaauudistus näkyy perheen tuloissa
Kuva: Josh Appel

Perhevapaauudistus tuli voimaan vuoden 2022 elokuussa. Uudistuksella pyritään siihen, että perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti vanhempien kesken. Vertailupalvelu on selvittänyt, miten uudistus vaikuttaa vanhempainrahojen suuruuteen ja kotitalouksien kokonaisansioihin.

Perhevapaauudistuksen myötä perheen kokonaisansiot ovat kauttaaltaan noin yhden prosentin matalammat kuin vanhassa perhevapaamallissa, osoittaa VertaaEnsin.fi-palvelun tekemä selvitys. Prosentin lasku voi kuulostaa pieneltä, mutta sen todellinen vaikutus on käytännössä 550-800 euroa perheen yhteenlasketusta palkkatasosta riippuen.

Selvitystä tehdessä ilmeni kuitenkin yksi poikkeava tilanne: kun toinen vanhemmista on selvästi korkeapalkkaisempi ja hän pitää maksimipituiset perhevapaat. Toisin kuin muissa tilanteissa, tuolloin kotitalouden tulot kasvavat kaksi prosenttia verrattuna vanhaan perhevapaamalliin.

Kotitalouden yhteenlasketut kokonaisansiot ovat noin 87 prosenttia maksimimäärästä, jos tätä vertaa tilanteeseen, jossa perheen molemmat osapuolet ovat normaalisti töissä. Jos toinen vanhemmista on erittäin korkeapalkkainen ja toinen matalapalkkainen, voi kotitalouden yhteenlaskettujen kokonaisansioiden suuruus vaihdella huomattavasti.

“Tällaisessa tilanteessa korkeapalkkaisen henkilön kannattaa minimoida perhevapaat, jotta kotitalouden tulot pysyisivät mahdollisimman korkeina. Tuloerot tällaisen talouden sisällä voivat olla lähes 10 prosenttia vapaiden jakotavasta riippuen”, vertailupalvelun selvityksessä todetaan.

Selvityksessä tutkittiin myös, miten paljon inflaatio on vaikuttanut perheiden tuloihin perheissä, joissa toinen tai kumpikin vanhemmista ovat vanhempainvapaalla. Tuen määrä on pysynyt ennallaan vuoden 2022 perhevapaauudistuksesta. Helmikuun 2023 inflaatioprosentilla (8,8%) perheiden ostovoima on laskenut noin 4 000-6 000 euroa vanhempainvapaan ajalta.

Esimerkeillä tulomuutokset esiin

Ennen perhevapaauudistusta vanhemmilla oli äitiys-, isyys- ja vanhempainrahapäiviä yhteensä enintään 317 arkipäivää, joista äidille oli varattu 105 päivää ja isälle enintään 54 päivää. Loput 158 päivää olivat vanhempien jaettavissa, mutta usein äidit pitivät 90 prosenttia kaikista vanhempainrahapäivistä.

Uudistuksen myötä kummallakin vanhemmalla on käytössään 160 vanhempainvapaapäivää, joista maksimissaan 63 arkipäivää on mahdollista siirtää toiselle osapuolelle. Yksinhuoltaja saa toisen osapuolen vanhempainvapaat kokonaisuudessaan itselleen. Lisäksi raskaana oleva vanhempi saa raskausvapaata 40 arkipäivää.

Koska vanha vanhempainvapaa sisälsi vähemmän vapaata kuin uusi versio, ei näitä kahta mallia voitu verrata selvityksessä suoraan keskenään. Tämän takia vertailua varten selvitettiin paljonko kukin kotitalous tienaisi palkkatöistä, jos perhevapaalle ei tarvitsisikaan jäädä.

Uudistuksen vaikutusten selvittämiseksi luotiin viisi erilaista esimerkkitapausta. Niistä kolmeen ensimmäiseen käytettiin kunkin sukupuolen kolmea suosituinta ammattia, jotka saatiin Tilastokeskukselta. Neljännessä esimerkkitapauksessa selvitettiin, millaiset tulot ovat, kun toinen vanhempi saa paljon enemmän palkkatuloja kuin toinen. Viimeinen esimerkki havainnollistaa millaisiksi tulot muodostuvat, kun molemmat saavat käytännössä yhtä paljon palkkatuloja.

Jokaisessa esimerkkitilanteessa on kolme esimerkkitapausta. Yhdessä nainen pitää niin paljon vanhempainvapaata kuin voi, toisessa puolestaan mies ja viimeisessä esimerkkitapauksessa vapaat jakautuvat tasapuolisesti vanhempien kesken.

Voit tutustua selvityksen tarkkoihin laskelmiin täällä.

Teksti: Miia

Avatar photo

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *