Näiden neuvojen avulla pienennät sisaruskateuden ja kilpailun määrää!

two boys standing
Kuva: Omar Lopez

Sisarusten välinen riitely ja kilpailu on normaalia, eikä sitä voi täysin välttää. Useimmiten sisarukset riidoista huolimatta kuitenkin ovat kiintyneitä toisiinsa, eikä keskinäinen nahistelu vaaranna pysyvästi heidän suhdettaan. Toisinaan kilpailu saattaa kuitenkin mennä liiallisuuksiin, jolloin vanhempien kannattaa puuttua asiaan, etteivät sisarusten välit pääse liikaa tulehtumaan. Jos sisarusten välinen kilpailu on erityisen voimakasta, kuinka vanhempien kannattaisi toimia?

Sisarusten välisiä kiistoja selvittäessä vanhemmilta vaaditaan taidokkaita erotuomarin kykyjä sekä psykologista silmää. Sisarusten välinen kilpailu voi liittyä tilanteisiin, jossa toiselle sisarukselle tulee tunne, että hänen asemansa vanhempien silmissä on jollakin tavalla uhattuna sisaruksen taholta. Hän saattaa pelätä, että vanhemmat suosivat sisarusta hänen kustannuksellaan. Usein kyse on lapsen omasta epävarmuudesta.

Jos sisarus voi olla vakuuttunut, ettei hänen asemansa ole uhattuna, hänellä ei ole tarvetta niin voimakkaaseen puolustautumiseen. Kun vanhemmat pyrkivät tasapuolisuuteen lastensa kohtelussa, todennäköisyys tilanteiden syntymiselle pienenee.

Jos tilanne on päässyt jo syntymään ja huomataan, että sisarusten välillä on huomattavan paljon kilpailua, kannattaa vanhempien pyrkiä tekemään asialle jotain sen sijaan, että tilanteen annetaan jatkua. Ilman väliintuloa kilpailuasetelma voi jatkua aikuisuuteen asti, mikä huonontaa sisarusten välejä pitkällä tähtäimellä. Vanhemmilla on mahdollisuus vaikuttaa asioihin omalla toiminnallaan, kun lapset ovat vielä pieniä.

Koska vanhemmatkin saattavat huomaamattaan suosia toista lasta toisen kustannuksella, sisarusten välisiä epävarmuuden tunteita voi olla vaikeaa kokonaan välttää.

Näiden neuvojen avulla pienennät sisaruskateuden ja kilpailun määrää.

Tiedosta tilanne, jos sinulla on suosikkilapsi

On täysin normaalia, että vanhemmalla on suosikkilapsi, jonka kanssa kokee voimakkaampaa yhteenkuuluvuuden tunnetta kuin muiden lasten kanssa. Moni vanhempi voi häpeillä tunnetta, mutta häpeään ei ole syytä. On kuitenkin tärkeää tiedostaa tilanne ja varmistaa, että ei käyttäytymisellään korosta sitä, että suosii tiettyä lasta. On tärkeää, että vanhempi kohtelee lapsiaan tasapuolisesti, vaikka hänellä olisikin suosikkilapsi.

On tärkeää ennakoida, miten erilaiset tilanteet vaikuttavat lapsiiin. Jos joku lapsista on menestynyt jossakin hyvin ja häntä juhlitaan, on tärkeää, että vanhempi samaan aikaan näyttää välittämistään myös muille lapsille. Näin heille ei tule tunnetta, että heidät on unohdettu, eikä kateuden tunnetta pääse niin helposti syntymään.

Jokaisella lapsella on omia vahvuuksia ja heikkouksia. On tärkeää kannustaa jokaista lasta ja rohkaista heitä toteuttamaan haaveitaan. Lisää vinkkejä sisaruskateuden vähentämiseen voi lukea Harvardin sivuilta.

Teksti: Sonja

Ei vielä kommentteja

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaa uutiskirje

Aitoa vertaistukea perhearkeen, lempeästi myötäeläen


Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.