Mitä tehdä, kun lapsella on vain mielikuvitusystäviä?

gray sitting on gray concrete pavement facing ocean water during daytime
Kuva: Bonnie Kittle

Kaikki vanhemmat toivovat, että heidän lapsensa voisi viettää mahdollisimman onnellisen lapsuuden. Jos lapsella ei ole ystäviä, vanhempia huolettaa, että lapsi jää paitsi monesta tärkeästä kokemuksesta. Entä jos lapsella on vain mielikuvitusystäviä?

Ystävien merkitys korostuu, mitä vanhemmaksi lapsi kasvaa. Kun lapsi kasvaa, hän ymmärtää, että hänen elämänsä on erilaista kuin muiden, jos hänellä ei ole ystäviä. Tämä eriarvoisuuden tunne voi pahimmillaan seurata lasta aikuisuuteen asti.

Yksinäisyys voi vaikuttaa lapsen itsetuntoon ja kykyyn solmia ihmissuhteita. Ihmissuhteiden solmimista ja niissä toimimista olisi tärkeää päästä harjoittelemaan jo pienestä pitäen, jotta taidon hallitsee aikuisena. Jos lapsella ei ole ystäviä, hän saattaa pyrkiä kompensoimaan asiaa keksimällä itselleen mielikuvitusystäviä. Tässä ei ole mitään pahaa, vaikka jotkut vanhemmat saattavatkin kokea huolta havaitessaan, että lapsella on mielikuvitusystävä.

Joskus vanhemmat voivat pelästyä mielikuvitusystävää

Vanhemman vaisto on hyvin herkkä. Jos vanhemmalle tulee tunne, että kaikki ei ole kunnossa, kannattaa olla yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen sen varmistamiseksi, että kaikki on lapsella hyvin. Useimmissa tapauksissa mielikuvitusystävä kuitenkin on vaaraton kumppani lapselle.

Mielikuvitusystävän kanssa on turvallista harjoitella monia tärkeitä taitoja. Mielikuvitusystävälle juttelu harjoittaa lapsen luovuutta, kun hän joutuu hoitamaan molempien keskustelijoiden roolit. Monien vanhempien mielestä on parempi, että lapsella on mielikuvitusystävä, jos vaihtoehto on se, että lapsi on yksin.

Ideaalista toki olisi, että lapsi voisi luoda oikeita ystävyyssuhteita, jolloin mielikuvitusystävälle jäisi vähemmän tarvetta. Toisinaan tämä ei kuitenkaan ole mahdollista. Perhe saattaa esimerkiksi asua sellaisessa paikassa, ettei lähellä ole muita samanikäisiä lapsia. Joskus lapsella ei ole mahdollisuutta käydä päivittäin hoitopaikassa ja häntä saatetaan hoitaa kotona monia vuosia. Tällöin hänelle ei välttämättä muodostu monia läheisiä ystävyyssuhteita ikätovereiden kanssa nuorena.

Vanhempien on hyvä pyrkiä mahdollistamaan lapselle muiden lasten tapaaminen esimerkiksi kaverivierailujen ja harrastusten muodossa. Lasta voi rohkaista aloittamaan uuden harrastuksen, vaikka häntä se aluksi jännittäisi. Harrastuksen parista lapsi voi löytää ystäviä silloinkin, jos hänellä ei ole ystäviä esimerkiksi koulussa.

Joskus syy lapsen yksinäisyyteen löytyy muualta kuin syrjäisestä asuinpaikasta. Lasta saatetaan esimerkiksi kiusata. Kiusaaminen on aina vakava asia, johon tulee puuttua välittömästi. Kiusaaminen vahingoittaa lapsen itsetuntoa merkittävästi. Lapsi ei aina välttämättä osaa tai kehtaa kertoa kiusaamisesta. Vanhempien kannattaa siksi säännöllisesti kysellä lapselta tämän koulu- tai päiväkotioloista. Mikäli herää epäilys, että lasta kiusataan, kannattaa olla yhteydessä kouluun tai hoitopaikkaan.

Moni aikuinen kokee, että mielikuvitusystävä on ollut mieluisa kumppani lapsuudessa. Monet luovat ihmiset kertovat, että heillä on ollut mielikuvitusystävä. Mielikuvitusystävää ei kannata pelätä.

Lähde: Webmd

Teksti: Sonja

Ei vielä kommentteja

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaa uutiskirje

Aitoa vertaistukea perhearkeen, lempeästi myötäeläen


Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.