MLL esittää: Lapsiperheneuvoloilla perheiden tuki vahvemmaksi

MLL esittää: Lapsiperheneuvoloilla perheiden tuki vahvemmaksi
Kuva: pachecopablo90 / Pixabay

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) piti liittokokouksensa kesäkuun toisena viikonloppuna Lahdessa. Kokouksen myötä julkaistussa kannanotossa on nostettu esiin neuvolatoiminnan uudistus, jolla perheille saataisiin paremmin tukea.

Perheiden tuen vahvistamiseksi MLL esittää, että Suomeen luodaan koko lapsuuden kattava lapsiperheneuvola. Siihen sisältyisi universaalit ja moniammatilliset palvelut, jotka kattaisivat koko lapsuusajan raskausajasta täysi-ikäistymiseen saakka.

MLL:n mukaan lapsiperheneuvola voitaisiin toteuttaa vahvistamalla äitiys- ja lastenneuvoloita sekä perhe- ja kasvatusneuvoloita ja kokoamalla nämä palvelut hyvinvointialueilla yhteisen johdon alle samaan organisaatioon. Lapsiperheneuvola tekisi tiivistä yhteistyötä opiskeluhuollon, kuten koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, muiden sote-palvelujen, varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Vanhemmat ovat aina tarvinneet ja tarvitsevat yhä perheen ulkopuolista apua ja tukea. Vanhempien saama riittävä tuki heijastuu lasten terveyteen, hyvinvointiin ja kehitykseen. MLL:n mukaan avun saaminen kuitenkin usein takkuaa tilanteissa, jossa on vähänkin suurempaan tuen tarvetta.

“Palvelut ovat pirstaleisia ja eriytyneet omiin lokeroihinsa. Peruspalvelujen piirissä ei kyetä vastaamaan tuen tarpeisiin ja erityispalveluihin pääsy kestää. Apua tarvitsevaa perhettä lähetetään paikasta toiseen eikä missään ole mahdollisuutta pysähtyä perheen kokonaisvaltaiseen auttamiseen”, MLL toteaa kannanotossa.

“Peruspalvelujen riittämättömyys ja varhaisen tuen puute ovat lisänneet erityispalvelujen, kuten lastensuojelun tarvetta ja kustannuksia. Erityisesti teini-ikäisten lasten perheiden tuki on tällä hetkellä ohutta”, kannanotto jatkuu.

Lapsivaikutukset huomioitava päätöksenteossa

MLL:n liittokokous haluaa myös muistuttaa, että lapsivaikutukset on arvioitava kaikessa lapsiin vaikuttavassa päätöksenteossa. Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti julkisen vallan, niin valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden, on otettava lapsen etu huomioon ensisijaisena harkintaperusteena kaikessa lapsiin vaikuttavassa päätöksenteossa.

Liitto toteaa, että lapsivaikutukset jäävät edelleen monissa tilanteissa pintapuoliselle huomiolle lyhytaikaisten taloudellisten vaikutusten saadessa pääasiallisen huomion.

“Jos päätöksenteko perustuu kapeaan ja yksipuoliseen tietoon, voi merkittäviä tekijöitä jäädä huomioimatta. Tällöin vaikutukset voivat olla sekä hyvinvoinnin että julkisen talouden kannalta kielteisiä”, kannanotossa kerrotaan.

“Esimerkiksi leikkaus palveluihin tai toimeentuloetuuksiin, jolla tänään saadaan yhden euron säästö, voikin olla huomisen 10 euron tai 50 euron meno. Koska hyvinvoinnin perusta rakentuu lapsuudessa ja nuoruudessa, tämä koskee erityisesti lapsiin, nuoriin ja perheisiin kohdistuvia julkisen talouden leikkauksia.”

MLL korostaa, että julkisen hallinnon päätöksenteossa tulee hyödyntää lapsilta, nuorilta ja perheiltä kerättyä tietoa. Tämä koskee myös vaikutusten arviointia ja toiminnan vaikuttavuuden kehittämistä.

Lähde: MLL

Teksti: Miia

Avatar photo

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *