Miten lapselle tulisi opettaa vihanhallintaa?

Miten lapselle tulisi opettaa vihanhallintaa?
Kuva: Pexels/ Rene Asmussen

Vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus alkaa jo heti lapsen syntymästä. Hymy, puhe, kosketus ja katse luovat vuorovaikutuksen vanhemman ja lapsen välille ja lapsen tunnetaidot alkavat kehittymään. On täysin normaalia, että lapsi jolla on paljon tarpeita, muttei vielä kykyä kertoa niistä, ilmaisee tarpeensa ja tunteensa itkulla, vihalla ja kiukulla. Mutta miten lapselle tulisi opettaa vihanhallintaa?

Tunnetaidoilla tarkoitetaan kykyä ja halua tunnistaa, ilmaista ja säädellä omia tunteita. Tunteiden säätelykyky alkaa muodostumaan lapsen ja vanhemman välille heti varhaisessa vuorovaikutuksessa. Tunnetaidot ovat äärimmäisen tärkeä osa elämää ja luovat pohjan hyvälle mielenterveydelle.

Vihanhallinnan opettaminen lapselle

Pieni lapsi, joka ei vielä kykene tunnistamaan, ymmärtämään tai säätelemään omaa kiukkuaan, suuttumustaan ja vihan tunteita, tarvitsee aikuisen apua ja tukea. Vanhemman tehtävänä on toimia ikään kuin peilinä lapsen tunteille.

Vihanhallinnassa vanhempi on lapselle tärkein roolimalli. Siksi vanhemman kannattaa opetella vihanhallintaa ensin itse, ennen kuin hän voi opettaa sitä lapselle. Vanhemman tulisi kertoa lapselle tunteista ja avata erilaisia vaikeita tilanteita, joita itse kokee. Näin lapsi voi oppia vanhemman suuttumuksesta.

Vanhempi toimii peilinä lapsen tunteille ja voi osoittaa sanoillaan, äänensävyllään, kosketuksellaan tai ilmeillään lapselle ymmärtävänsä lapsen tunnetilan ja kokemuksen. Vanhemman on tärkeää sanoittaa lapsen tunteita esimerkiksi näin: “Sinuun sattui ja ymmärrän, että se kiukuttaa”.

Vanhempi osoittaa omalla rauhallisuudella ja lämpimällä suhtautumisellaan, ettei lapsella ole mitään hätää. Joskus aikuisen tarvitsee ottaa pieni aikalisä itselleen, ennen kuin alkaa käsittelemään lapsen tilannetta. Mikäli lapsi on tunnekuohun vallassa, on vanhemman rauhallisuudella ja empaattisuudella erityisen suuri merkitys. Muista, että lapsen kaikki tunteet ovat sallittuja, mutta hän voi tarvita niiden ilmaisemiseen vielä apua.

Arki ja erilaiset vuorovaikutustilanteet lapsen ja vanhemman välillä antavat joka päivä lukemattomia mahdollisuuksia harjoitella tunnetaitoja. Jopa riitatilanteet ovat hyviä hetkiä harjoitella vihanhallintaa ja muita tunnetaitoja. Niissä tulee esille niin erimielisyys, mutta myös mahdollisuus käydä läpi tunteita ja sopia asioita.

Aikuisen tulisi pyrkiä ymmärtämään lasta. Se ei vahvista lapsen huonoa käytöstä, vaan pikemminkin lujittaa aikuisen ja lapsen välistä suhdetta. Myös pelit, leikit ja sadut ovat hyviä keinoja harjoitella tunnetaitoja. Niiden avulla aikuinen ja lapsi voivat pohtia yhdessä erilaisia tunteita ja niiden käsittelemistä.

Onko teillä kaikki tunteet sallittuja? Miten olet opettanut lapselle vihanhallintaa?

Lähteet: MLL ja Oppi ja ilo

Teksti: Anne-Mari Valta

Avatar photo

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *