Taiteen ja luovan ilmaisun merkitys lapsen kehitykselle

Kuva: Pexels/ Rosemary Ketchum

Taide ja luova ilmaisu ovat keskeisiä tekijöitä lapsen kokonaisvaltaisessa kehityksessä. Ne tarjoavat lapsille mahdollisuuden ilmaista itseään, kehittää sosiaalisia taitojaan ja mielikuvitustaan sekä oppia uusia taitoja. Lisäksi niillä on myönteinen vaikutus lapsen fyysiseen, emotionaaliseen ja kognitiiviseen kehitykseen.

Yksi taiteen ja luovan ilmaisun eduista lapsen kehitykselle on mielikuvituksen ja luovuuden aktivointi: Lapset voivat kokea ja ilmaista tunteitaan, ajatuksiaan ja ideoitaan niiden avulla. Piirtäminen, maalaaminen, musisointi, tanssiminen tai tarinoiden keksiminen auttavat lapsia kehittämään mielikuvitusta ja luovaa ajatteluaan.

Monet lapset eivät vielä osaa ilmaista tunteitaan sanallisesti, mutta taiteen kautta he voivat käsitellä iloa, surua, pelkoa tai vihaa. Taiteesta voi olla apua myös lapsen empatiakyvyn kehitykseen.

Taide ja luova ilmaisu edistävät myös motoristen taitojen kehittymistä. Esimerkiksi piirtäminen tai sormiväreillä maalaaminen edellyttävät hienomotoriikan käyttöä. Musisointi, tanssiminen tai näytteleminen auttavat lapsia kehittämään kehonhallintaa, joka on tärkeää arkielämässä: pukeutumisessa, ruokailussa ja kirjoittamisessa.

Taiteen avulla myös lapsen kognitiiviset taidot kehittyvät. Piirtäessään lapset oppivat havainnoimaan ympäristöään, erottamaan värejä ja muotoja sekä kehittämään käsitteellistä ajattelua. Lapset oppivat ongelmanratkaisutaitoja ja kokeilevaa oppimista, keksiessään uusia tapoja luoda tai käyttää eri materiaaleja.

Sosiaalisen kehityksen kannalta taide ja luova ilmaisu tarjoavat lapsille arvokkaita mahdollisuuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön muiden lasten kanssa. Ryhmässä toimiessaan lapset oppivat jakamaan ideoitaan, kuuntelemaan muiden näkemyksiä ja tekemään yhteistyötä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Esimerkiksi teatteri- tai tanssiesitykseen valmistautuminen edellyttää ryhmässä toimimista ja roolien jakamista, mikä kehittää kommunikaatiota, kuuntelua ja empatiaa.

Taiteen harrastaminen voi edistää lapsen itsetuntemusta ja itsetuntoa. Lapsi oppii löytämään omat vahvuutensa ja kehittämään itsetuntemustaan tekemällä asioita, jotka tuottavat hänelle iloa ja tyydytystä. Näin lapset oppivat arvostamaan omaa ainutlaatuisuuttaan ja löytämään oman äänensä ilmaisussa.

Taiteen ja luovan ilmaisun ei tulisi jäädä oppimisen ja muun toiminnan jalkoihin

On tutkittu, että taiteen ja luovan ilmaisun harrastaminen voivat parantaa lapsen keskittymistä, muistin kehittymistä ja ongelmanratkaisutaitoja. Taide tarjoaa lapsille uusia tapoja oppia ja ymmärtää maailmaa, mikä voi lisätä heidän kiinnostustaan oppimiseen.

Valitettavasti taide ja luova ilmaisu ovat usein aliarvostettuja tai jäävät vähemmälle huomiolle lasten kasvatuksessa ja koulutuksessa. Paine akateemiseen menestykseen ja oppimiseen voi johtaa siihen, että taide jää taka-alalle. Kuitenkin taiteen ja luovan ilmaisun merkitys lapsen kehitykselle ei saisi jäädä huomiotta. On tärkeää kannustaa lapsia ilmaisemaan itseään taiteen kautta ja tarjota heille mahdollisuuksia taiteellisiin kokemuksiin ja harrastuksiin.

Miten tärkeänä sinä pidät lapsen taidekasvatusta? Saako lapsesi riittävästi mahdollisuuksia taiteen kokemiseen ja luovaan ilmaisuun?

Lähteet: BKK Kids, Nido

Teksti: Anne-Mari Valta

Ei vielä kommentteja

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaa uutiskirje

Aitoa vertaistukea perhearkeen, lempeästi myötäeläen


Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.