Laulujen kuuleminen tukee vauvan kehitystä, osoittaa tutkimus

Kuva: Pixabay/amyelizabethquinn

Ruuhkavuosien toimitus kertoi aiemmin, että varhainen musiikille altistuminen vaikuttaa suotuisasti lapsen aivojen kehitykseen. Uusi tutkimus puolestaan on osoittanut, että lauluilla voi olla myös positiivinen vaikutus kielen kehitykseen.

Laulujen kuuleminen ensimmäisen puolen elinvuoden aikana voi tehostaa lasten kielen kehitystä. Helsingin yliopiston laajassa Lukivauva-seurantatutkimuksessa osoitettiin, että aivot käsittelivät tehokkaammin äidinkielen puheääniä lauluja kuulleilla vauvoilla kuin vauvoilla, joille oli esitetty instrumentaalimusiikkia tai ei ollenkaan musiikkia.

Tulokset saatiin selville mittaamalla EEG:llä tutkimukseen osallistuneilta puolivuotiailta aivojen herätevasteita puheäänissä esiintyville muutoksille. Vasteet voimistuivat lauluja kuulleilla muihin vauvoihin verrattuna.

”Vasteiden voimistuminen osoittaa, että äänteiden erottelu tarkentui aivoissa”, dosentti Paula Virtala toteaa.

Tarkan äänteiden erottelun tiedetään olevan yhteydessä hyviin lukutaitoihin. Näin ollen äännejärjestelmän varhaiskehityksen tukeminen voi vahvistaa kielen kehitystä ja mahdollisesti jopa lievittää lukemisen opetteluun liittyviä vaikeuksia lapsilla, joilla on lukivaikeusriski.

Vauvan ensikuukaudet avainroolissa

Lukivauva-hankkeessa selvitettiin voidaanko pienten vauvojen kielen kehitystä tukea esittämällä heille suomenkielisiä yksinkertaisia lasten- ja kansanlauluja.

”Elämän ensikuukaudet ovat erityisen tärkeitä oman äidinkielen äännejärjestelmän kehitykselle, joka luo perustan niin kielen kuin lukutaidon oppimiselle”, Helsingin yliopiston professori Teija Kujala kertoo.

Tutkimukseen osallistuneilla vauvoilla oli perinnöllinen riski lukivaikeuteen. Kujala täsmentää, että se hidastaa lukemaan ja kirjoittamaan oppimista ja siihen liittyy poikkeavaa puheen ja kielen kehitystä. Lukivaikeuden kuntouttamisesta on paljon tutkimusta, mutta se on kohdentunut kouluikäisiin ja jonkin verran esikouluikäisiin.

”Tämä tuore tutkimuksemme on ainutlaatuinen siinä mielessä, että sen mukaan voidaan tukea kielen kehitystä lukivaikeusriskissä olevilla jo elämän ensimmäisen puolen vuoden aikana. Vauvalle laulaminen ei maksa mitään, joten siihen voidaan kannustaa ympäri maailman”, Kujala sanoo.

Apua lukivaikeuden ennaltaehkäisyyn?

Lauluintervention ja myöhemmän lukivaikeuden puhkeamisen välisiä yhteyksiä päästään tutkimaan parhaillaan käynnistyvässä kouluikäisten tutkimuksessa. Syntymästään saakka seurannassa olleiden lasten aivojen herätevasteet sekä kielelliset ja lukemiseen liittyvät taidot tutkitaan ensimmäisen kouluvuoden jälkeen.

”Mikäli varhainen laulukuntoutus ja myöhemmät toiminnot, kuten lasten musiikkiharrastukset ennen kouluikää, parantavat kieli- ja lukutaitoja, niitä voitaisiin käyttää lukivaikeutta ennaltaehkäisevästi”, Kujala kommentoi.

Tutkimustulokset on julkaistu Developmental Science -tiedejulkaisussa ja voit tutustua niihin tarkemmin englanniksi täällä.

Teksti: Miia

Ei vielä kommentteja

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaa uutiskirje

Aitoa vertaistukea perhearkeen, lempeästi myötäeläen


Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.