Nämä 3 asiaa edistävät lasten päättelykykyä, toteaa tutkimus

photo of bulb artwork
Kuva: AbsolutVision

Jokainen tarvitsee logiikan ja päättelykyvyn taitoja elämässään. Johdonmukainen ajattelu ja älyllinen päättely kehittyvät kouluikään tulevalla lapsella ja 9-12-vuotiaana päättely onnistuu entistä paremmin.

Terveellinen ruokavalio, lukeminen ja urheiluharrastus edistävät lasten päättelykykyä alakoulun kahdella ensimmäisellä luokalla, osoittaa Itä-Suomen yliopistossa tehty tutkimus.

”Terveellisemmin syövillä lapsilla päättelykyky kehittyi enemmän kuin muilla lapsilla”, väitöskirjatutkija Sehrish Naveed kertoo.

”Erityisesti parempi ruokavalion kokonaislaatu, mutta myös vähäinen punaisen lihan syöminen ja runsaampi vähärasvaisten maitotuotteiden käyttö, olivat yhteydessä parempaan päättelykykyyn”, hän lisää.

Päättelykyky kehittyi enemmän myös lapsilla, jotka viettivät enemmän aikaa lukien sekä urheiluseuroissa liikkuen. Päättelykyky on keskeinen taito oppimisessa ja erilaisten asiakokonaisuuksien hahmottamisessa sekä ongelmien ratkaisemisessa. Tutkimus osoitti, että runsas tietokoneen käyttö ja omatoiminen liikunta olivat yhteydessä heikompaan päättelykykyyn. Ruutuajalla, koulumatka- tai välituntiliikunnalla tai liikunnan kuormittavuudella ei ollut yhteyttä päättelykyvyn muutoksiin.

Interventiolla ei ollut lasten päättelykykyyn vaikutusta

Tutkimukseen osallistuneista lapsista yli puolet osallistui kaksivuotiseen interventioon, johon sisältyi perhelähtöistä ja yksilöllistä ravitsemus- ja liikuntaohjausta. Ravitsemus- ja liikuntainterventiolla ei kuitenkaan ollut vaikutusta päättelykyyn, vaan interventio- ja verrokkiryhmän lapsilla päättelykyky kehittyi yhtä paljon.

”Kasvavien lasten elämässä ravitsemus- ja liikuntainterventio on vain yksi elintapoihin ja päättelykykyyn vaikuttava tekijä”, dosentti Eero Haapala toteaa ja jatkaa:

”Tutkimuksemme perusteella terveelliseen ruokavalioon panostaminen sekä lukuharrastukseen kannustaminen kuitenkin kehittää lasten päättelykykyä. Lisäksi erityisesti urheiluseurassa liikkumisella näyttää olevan päättelykykyä tukeva vaikutus.”

Arvostetussa Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports -tiedelehdessä julkaistu tutkimus perustuu Itä-Suomen yliopistossa toteutetun Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksen aineistoon. Tässä osatutkimuksessa tarkasteltiin kaksivuotisen ravitsemus- ja liikuntaintervention vaikutusta kognitioon 397 suomalaisella alakouluikäisellä lapsella.

Lisäksi tutkittiin ravitsemuksen, liikunnan ja paikoillaanolon yhteyksiä päättelykykyyn kahden vuoden seurannan aikana. Analyyseissä otettiin huomioon vanhempien koulutus ja tulotaso sekä lasten rasvaprosentti ja kypsyysaste.

Teksti: Miia

Ei vielä kommentteja

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaa uutiskirje

Aitoa vertaistukea perhearkeen, lempeästi myötäeläen


Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.