Lasten kiinnostus luontoa kohtaan usein vähenee teini-iässä

Lasten kiinnostus luontoa kohtaan usein vähenee teini-iässä
Kuva: Annie Spratt

Lapsi ja nuori hyötyy paljon siitä, että mielenkiinto luontoa kohtaan säilyy myös aikuisuuteen. Lasta kannattaa rohkaista viettämään aikaa luonnossa jo ennen teini-ikää, koska teini-iässä kiinnostus luontoon usein vähenee mielenkiinnon suuntautuessa muihin asioihin.

Tänä päivänä monen teini-ikäisen kiinnostus suuntautuu muualle kuin erilaisiin luontoaktiviteetteihin. Teknologian yleistyminen ja halpeneminen on luultavasti yksi osatekijä nuorten mielenkiinnon vähentymisessä luontoa kohtaan. Myös murrosiän alkaminen ja sen myötä monien uusien asioiden tulo elämään osaltaan vievät ajatuksia pois luonnosta verrattuna varhaisempiin lapsuusvuosiin.

Seuraavalla sukupolvella tulee olemaan merkittävä rooli ilmastonmuutoksen ja muiden globaalien kriisien ehkäisyssä ja hallinnassa. Nykynuorten aikuisuuden aikana tullaan kohtaamaan haasteita, joita ei ole koskaan aiemmin kohdattu planeetan historiassa. Seuraavalla sukupolvella on harteillaan suuri vastuu kyetä tekemään tärkeitä päätöksiä, joita edeltävät sukupolvet eivät aina ole kyenneet tekemään ajallaan tai riittävässä mittakaavassa. Tämän takia on tärkeää, että nuorten kiinnostus erilaisiin luontoon liittyviin asioihin ei vähentyisi teini-iässä muiden asioiden vallatessa ajatuksia.

Verywell Family-sivustolla kerrotaan Sydneyn ja Swinburnen yliopistoissa tehdystä tutkimuksesta, jonka valossa vaikuttaa siltä, että monien lasten kiinnostus luontoon vähenee teini-iässä verrattuna varhaisemman lapsuuden kiinnostustasoon. Tutkimuksessa esitettiin kysymyksiä yli tuhannelle 8-14-vuotiaalle lapselle. Kysymykset oli suunniteltu siten, että ne mittasivat eri tavoilla vastaajien kiinnostusta luontoa kohtaan.

Kysymysten avulla kartoitettiin esimerkiksi sitä, kuinka vahvasti lapset kokivat vastuuta planeetan hyvinvoinnista ja kuinka paljon myötätuntoa he kokivat luonnonvaraisia eläimiä kohtaan. Heiltä kysyttiin myös, ovatko he lahjoittaneet rahaa hyväntekeväisyyteen tai osallistuneet luontokatoa ehkäiseviin aktiviteetteihin tai muuhun vastaavaan toimintaan vapaaehtoisena. Kysymysten avulla kartoitettiin myös kuinka vahvasti lapsi kokee yhteyttä luontoon.

Nuorena moni lapsi on kiinnostuneempi luonnosta kuin vanhempana

Tutkimuksessa havaittiin, että 8-11 vuotiaat lapset kokivat voimakkaampaa yhteyttä luontoon kuin vanhemmat kokeeseen osallistuneet ikäluokat. Tytöt suhtautuivat tulosten valossa luontoon poikia intohimoisemmin. Tutkimuksen tehneet tutkijat painottivat, että lasten vähentynyt kiinnostus luontoa kohtaan tietyssä elämänvaiheessa ei kuitenkaan välttämättä ole pitkäkestoinen ilmiö lapsen elämässä eikä kosketa kaikkia teini-ikäisiä. Tulokset tarjoavat silti lisää ymmärrystä siitä, kuinka lapset ja nuoret kokevat luonnon. Tulosten avulla voidaan muodostaa arvioita siitä, millaisiksi lasten arvomaailma muotoutuu aikuisena luontoasioiden suhteen.

Tutkijat totesivat, että tulosten valossa kannattaa suhtautua vakavasti nuorten vähentyneeseen mielenkiintoon luontoasioita kohtaan tässä tietyssä ikävaiheessa, vaikka syytä ylenmääräiseen huoleen ei välttämättä olekaan.

Luonnosta moni löytää apua erilaisiin mielenterveyden haasteisiin

Nuoruus on usein henkisesti haastavaa aikaa. Luonnolla ja luonnossa liikkumisella on monia positiivisia vaikutuksia esimerkiksi stressinhallintakykyyn ja mielenterveyteen yleisesti. Nuori hyötyy paljon siitä, mikäli hän on pienestä pitäen tottunut liikkumaan luonnossa ja löytämään sieltä helpotusta arjen huoliin. Vanhempien kannattaakin harrastaa lastensa kanssa erilaisia luontoon liittyviä aktiviteetteja, jotta luonto pysyy lapsille tuttuna elementtinä myös aikuisuudessa.

Lähde: Verywell Family

Teksti: Sonja

Avatar photo

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *