Milloin päiväkotiin? Tämä on vanhempien mielestä sopiva ikä

Kuva: Unsplash / Alyona Bogomolova

Kela sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat selvittäneet suomalaisvanhempien ajatuksia siitä, mikä on sopiva ikä lapselle lähteä päiväkotiin. Kyselyyn vastasivat 1–2-vuotiaiden lasten vanhemmat, jotka olivat käyttäneet äitiys-, isyys-, tai vanhempainvapaata vähintään yhden päivän. Keväällä 2022 toteutetun Perhevapaakysely 2022 -tutkimuksen tuloksia on julkaistu tänä syksynä.

1,5–2-vuotias lapsi on useimpien vanhempien mielestä tarpeeksi vanha aloittamaan varhaiskasvatuksessa. Perhevapaa 2022- tutkimukseen vastanneista äideistä 40 prosenttia ja isistä 36 prosenttia koki, että 1,5–2 vuotta on sopiva ikä laittaa lapsi varhaiskasvatukseen.

Seuraavaksi yleisin vastaus oli 1–1,5 vuotta. 29 prosenttia äideistä ja niin ikään 36 prosenttia isistä piti sitä sopivana ikänä aloittaa varhaiskasvatuksessa. Päiväkodin aloittaminen nuorempana on alkanut kasvattaa suosiotaan, sillä vuonna 2019 toteutetussa kyselyssä vain 21 prosenttia äideistä ja 31 prosenttia isistä piti 1–1,5 vuoden ikää sopivana.

”Näkemykset sopivasta iästä aloittaa varhaiskasvatuksessa ovat muutoksessa. Etenkin äidit ovat valmiita laittamaan lapsen kodin ulkopuoliseen hoitoon nuorempana kuin aiemmin”, sanoo Kelan tutkija Anu Kinnunen.

Alle viidennes kyselyyn vastanneista vanhemmista ajatteli, että lapsen pitäisi olla vähintään 3-vuotias ennen kuin aloittaa varhaiskasvatuksessa. Vain pieni osa vanhemmista (noin 5 % isistä ja alle 5 % äideistä) koki, että 1-12 kuukauden ikäinen lapsi on sopivan ikäinen aloittamaan varhaiskasvatuksessa.

Korkeakoulutetut vanhemmat laittaisivat pienemmän lapsen päiväkotiin

Tutkimuksessa havaittiin myös selvä yhteys äitien koulutustason ja sopivaksi päiväkodin aloitusiäksi mielletyn iän välillä. Kaikista äideistä 72 prosenttia, korkeakoulutetuista äideistä 81 prosenttia ja matalasti koulutetuista äideistä 63 prosenttia piti alle 2-vuotiasta sopivan ikäisenä varhaiskasvatukseen. Isät pitivät pienempää lasta valmiina aloittamaan varhaiskasvatuksessa kuin äidit koulutustasosta riippumatta.

”Matalan koulutuksen tiedetään olevan yhteydessä pidempiin kotihoidon tukijaksoihin ja tämä näkyy lasten osallistumisessa varhaiskasvatukseen”, Kinnunen kertoo.

Kyselyssä tutkittiin myös vanhempien yleisiä asenteita varhaiskasvatuksen suhteen. Tulosten valossa vanhemmilla on varsin myönteinen suhtautuminen pienten lasten varhaiskasvatukseen, mutta sukupuolten välillä on selvä ero.

Kolme neljästä isästä ja reilu puolet äideistä oli sitä mieltä, että lapsen on hyvä osallistua varhaiskasvatukseen alle kolmevuotiaana. Vain reilu kymmenes vanhemmista piti varhaiskasvatukseen osallistumista suorastaan haitallisena alle kolmevuotiaalle.

Kyselyyn osallistui 1 827 äitiä sekä 1 526 isää. Tutkijat ovat käyneet tuloksia sekä aihetta yleisemmin läpi tarkemmin Kelan tutkimusblogissa ja voit tutustua kirjoitukseen täällä.

Teksti: Miia

Ei vielä kommentteja

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaa uutiskirje

Aitoa vertaistukea perhearkeen, lempeästi myötäeläen


Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.