Näillä 5 vinkillä kasvatat lapsestasi onnellisemman!

Näillä 5 vinkillä kasvatat lapsestasi onnellisemman!
Kuva: Amanda Sofia Pellenz

Vanhemmalle mikään ei ole tärkeämpää kuin oman lapsen onnellisuus. Tämä on onneksi usein asia, johon vanhempi voi vaikuttaa. Millaisilla toimilla lapsesta voi tehdä onnellisemman?

Parents-sivuston artikkelissa on haastateltu tohtori Mary Beth DeWittiä, joka työskentelee Daytonin lastensairaalassa. Tohtori Dewittin mukaan tietyntyyppiset asiat ovat tärkeimmässä roolissa, kun lapsesta haluaa tehdä onnellisen.

Toisinaan esimerkiksi jokin tietty ulkoinen ärsyke voi tehdä lapsen joko onnellisemmaksi tai onnettomammaksi. Ystävyyssuhteet voivat myös merkittävästi lisätä onnellisuutta. Kun lapsi tuntee olonsa arvostetuksi, tämäkin lisää hänen onnellisuuttaan. Toisin sanoen ei voida osoittaa yhtä ainoaa asiaa, joka takaisi sen, että lapsi pysyisi jatkuvasti onnellisena, sillä onnellisuus on monien tekijöiden summa.

Ajatus siitä, että lapsi tai aikuinen voisi olla jatkuvasti onnellinen, ei ole realistinen. Erilaiset tunteet kuuluvat elämään. Lapsen on tärkeää oppia myös käsittelemään surullisia ja negatiivisia tunteita. On kuitenkin tiettyjä taitoja, joita vanhempi voi opettaa lapselleen, jotta hän kykenisi kokemaan onnellisuuden tunnetta useammin.

Resilienssillä viitataan psyykkiseen selviytymiskykyyn ja joustavuuteen haastavissa tilanteissa. Käytännössä tämä usein merkitsee kykyä sopeutua paremmin muuttuviin olosuhteisiin. Kun lapsi osaa palauttaa henkisen tilansa stressaavien olosuhteiden keskellä perustasolle, tämä auttaa häntä selviämään paremmin vastoinkäymisistä. Resilientti lapsi on positiivisempi ja kykenee käsittelemään haastavia tilanteita paremmin. Hän myös palautuu stressaavista olosuhteista tehokkaammin.

Seuraavilla menetelmillä lapselle voi opettaa resilienssiä:

Ongelmanratkaisutaidot

Hyvä ongelmaratkaisukyky on äärimmäisen hyödyllinen taito sekä lapselle että aikuiselle. Lapsi hyötyy tästä taidosta merkittävästi esimerkiksi koulussa, ystävien kanssa ja ollessaan osallisena erilaisissa sosiaalisissa ryhmissä.

Autonomia

Jos lapsi kykenee itse hallitsemaan päätöksentekoprosessiaan ja luottamaan valintoihinsa ja ratkaisuihinsa, tämä on usein lapselle äärimmäisen hyödyllinen taito. Tämä vahvistaa lapsen itsetuntoa ja saa hänet luottamaan omiin kykyihinsä.

Empatia

Kyky asettaa itsensä toisen ihmisen asemaan on taito, joka jokaisen ihmisen tulisi hallita. Erityisesti lapset hyötyvät tästä taidosta, joka auttaa heitä arvostamaan erilaisuutta ja tekevät heistä ymmärtäväisempiä muita lapsia kohtaan. Nämäkin taidot pysyvät mukana aikuisuuteen, mikä auttaa lapsia myöhemmässä elämässä toimimaan empaattisemmin.

Tunnesäätely ja impulssikontrolli

Hyvin nuori lapsi ei kykene vielä hallitsemaan impulssejaan tai säätelemään tunteitaan. Lapsi kuitenkin hyötyy paljon siitä, jos hänen arkeensa sisällytetään jo pienestä pitäen erilaisia tietoisuustaitoja, tunnehallintataitoja ja impulssinkontrolloinnin harjoituksia. Vanhemmat voivat rohkaista lapsiaan olemaan enemmän tietoisia omista tunnetiloistaan. Tämä on ensimmäinen askel kohti tunnetilojen hallintaa.

Onnellisuudesta on monenlaista hyötyä

Onnellisuuden on osoitettu tehostavan esimerkiksi oppimista koulussa, kohottavan itsetuntoa ja parantavan terveyttä. Mikäli lapsi ei koe kasvaessaan riittävästi onnellisuuden tunteita, täällä saattaa olla häneen negatiivinen vaikutus. Vanhemman kannattaakin tietoisesti pyrkiä erilaisten keinojen avulla lisäämään lapsensa onnellisuudentunteiden määrää, sillä tämä tulee maksamaan itsensä monin verroin takaisin myöhemmässä elämässä.

Lähde: Parents

Teksti: Sonja

Avatar photo

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *