Kun vanhempi toteuttaa omia unelmiaan lapsensa kautta

Kun vanhempi toteuttaa omia unelmiaan lapsensa kautta
Kuva: LOGAN WEAVER | @LGNWVR

Vanhempi ei aina välttämättä tunnista tilannetta, jossa hän yrittää toteuttaa omia unelmiaan lapsensa kautta. Lapsen omat toiveet ja haaveet voivat olla hyvin erilaisia ja vanhemman tulisi kunnioittaa näitä.

On luonnollista, että vanhempi toivoo lapselleen onnea ja menestystä elämässä. Vanhemmalla saattaa olla mielikuva, että asiat saavutetaan parhaiten hankkimalla tietynlainen koulutus. Jos lapsen omat mielenkiinnon kohteet ovat täysin erilaiset, vanhemman toivomalle urapolulle lähteminen saattaa aiheuttaa hänelle surullisia tunteita. Tämä ei toki ole ollut vanhemman tarkoitus.

Jos vanhempi itse on akateeminen, hän saattaa kokea taiteelliset ammatit epävarmoina tulonhankkimiskeinoina. Jos lapsi on kiinnostunut luovista ammateista ja ilmaisee vanhemmalle, ettei ole aikeissa suuntautua akateemiseen maailmaan, vanhempi saattaa yrittää kääntää lapsen päätä. Perimmäinen tarkoitus vanhemmalla on hyvä: hän yrittää vain varmistaa, että lapsi tulee selviytymään mahdollisimman hyvin elämässä. Lapsen kannalta katsottuna tilanne kuitenkin vaikuttaa siltä, ettei vanhempi usko hänen haaveisiinsa eikä arvosta niitä. Tämä voi aiheuttaa lapselle surua ja epävarmuuden tunteita.

Jos lapsi on kiinnostunut näyttelijän urasta ja kokee, että vanhempi ei arvosta tätä ammattia eikä tule hänen pyrkimyksiään suuntautua alalle, tämä asettaa lapsen hyvin vaikeaan tilanteeseen. Hän joutuu joko luopumaan omista unelmistaan vanhemman takia, tai sitten hän joutuu nousemaan vanhempaansa vastaan ja pitämään kiinni unelmistaan, vaikka tietää vanhemman toivovan hänen tekevän toisenlaisia ratkaisuja. Kumpikin näistä vaihtoehdoista on surullinen lapsen onnellisuuden ja itsetunnon kehittymisen kannalta.

Lapselle on tärkeää kokea, että vanhempi arvostaa ja tukee häntä

Jos vanhempi huomaa, että lapsen tulevaisuuden haaveet ovat merkittävästi erilaiset kuin hänen omat toiveensa, kannattaa kysyä itseltään rehellisesti, kenen haaveet ovat lopulta tärkeimpiä. Jos lapsen haaveet ovat erilaisia kuin vanhemman haaveet, on vanhemman pyrittävä tukemaan lastaan tämän tavoitellessa omia unelmiaan.

Toki jos lapsen haaveet ovat sellaisia, jotka selkeästi vahingoittavat häntä, kuten esimerkiksi liika juhliminen, alkoholin tai huumeiden käyttö tai vastaavat haitalliset elintavat, tällöin vanhemman toki tulee tukea lapsen suuntautumista terveellisempien elämäntapojen pariin. Jos kuitenkin kyseessä on ammatinvalinta tulotasoltaan epävarmemman taiteellisen ammatin ja akateemisen hyvätuloisen ammatin välillä, valinnan tulisi olla selvä. Vanhemman tulisi tukea lapsensa haaveita sen sijaan, että yrittää toteuttaa omia haaveitaan lapsen kautta.

Lapselle voi toki puhua realistisella tasolla siitä, kuinka olisi hyvä olla myös jokin sellainen tutkinto, joka takaa toimeentulon siinä tapauksessa, ettei luova ammatti riitäkään elättämään häntä. Tällainen realistinen puhe on kuitenkin eri asia kuin se, että pyrkii lyttäämään lapsen haaveet. On tärkeää auttaa lasta ymmärtämään tulevan ammatinvalinnan realiteetit, mutta siinä vaiheessa kun nämä keskustelut on käyty, saarnaaminen kannattaa lopettaa ja kannattaa keskittyä tukemaan lasta tämän pyrkimyksessä saavuttaa haaveensa.

Avatar photo

Anonyymi perhe

Anonyymi perhe koostuu monimuotoisten perheiden lisäksi myös ihanan kamalista isovanhemmista sekä niistä ainaisista mammakerhojen kaikkitietävistä äideistä - lapsettomia karvalasten vanhempia kuitenkaan unohtamatta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *