Järjestö: Lasten välinen seksuaaliväkivalta jää usein piiloon

Järjestö: Lasten välinen seksuaaliväkivalta jää usein piiloon
Kuva: Pexels/Victoria Akvarel

Lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä, kuten grooming ja sextortion, on tärkeä puhua. Ruuhkavuodet kertoi viime vuonna, että jo alle kouluikäisiin kohdistuu netissä seksuaaliväkivaltaa ja lapset itse toivovat saavansa tietoa keinoista, joiden avulla he voivat suojautua siltä. Aina tekijä ei kuitenkaan ole aikuinen.

Lasten välillä tapahtuvasta seksuaaliväkivallasta puhutaan yhä varsin vähän ja siitä tarvitaan lisää tietoa, toteaa Suomen Delfins ry. Kyseessä on valtakunnallinen tukijärjestö, joka auttaa lapsena seksuaaliväkivaltaa kokeneita aikuisia. Lisäksi järjestö auttaa ja neuvoo hyväksikäytettyjen läheisiä sekä ammattilaisia, jotka kohtaavat hyväksikäytettyjä aikuisia työssään.

Järjestön mukaan lasten toisilleen tekemä seksuaaliväkivalta jää usein piiloon. Jos tekijänä on ikätoveri tai suurin piirtein omaa ikäluokkaa oleva henkilö, voi lapsen olla vaikeaa ymmärtää kokeneensa seksuaaliväkivaltaa.

“Useimmiten tekijä on joku lapselle läheinen henkilö, kuten ystävä tai sisarus, jolloin myös luottamussuhde voi hämärtää seksuaaliväkivallan kohteeksi joutuneen käsitystä teon vahingollisuudesta”, järjestö kertoo tiedotteessaan.

Lasten välisessä seksuaaliväkivallassa tekijöinä on niin poikia kuin tyttöjä, vaikka moni voi ajatella, että asialla olisi yleensä poika. Jos tekijä ja uhri ovat samaa sukupuolta, voi se lisätä seksuaaliväkivaltaa kokeneen hämmennystä ja häpeää.

“Hämmennys ja häpeä taas usein osaltaan vaikuttavat siihen, että seksuaaliväkivallan kohteeksi joutunut vaikenee asiasta. Lapsen kertoessa asiasta saattavat aikuiset myös vähätellä asiaa ja kuitata tapahtuneen tavanomaisena lasten leikkinä. Lasten tai nuorten välillä tapahtuva seksuaaliväkivalta on kuitenkin aivan yhtä vahingollista kuin muukin seksuaaliväkivalta”, Suomen Delfins selventää.

Teot voivat näyttäytyä leikkinä

Muun muassa seksualisoivan ilmapiirin luominen, kehon seksuaalissävytteinen kommentointi, alastonkuvien vastaanottaminen ja painostus alastonkuvien lähettämiseen sekä niiden jakaminen eteenpäin voivat olla lasten sekä nuorten maailmassa traumatisoivia asioita.

“Erityisesti pojat voivat altistua seksuaaliselle kaltoinkohtelulle tilanteissa, joissa pojat ilman riittävää seksuaalikasvatusta esimerkiksi katselevat pornoa yhdessä, kiihottuvat näkemästään ja joku osapuolista tyydyttää seksuaalisia tarpeitaan toisten kustannuksella. Lapsi saattaa myös lähteä tekemään toiselle lapselle pornossa näkemiään asioita”, järjestö sanoo esimerkkinä seksuaaliväkivallasta.

Lasten välisessä seksuaaliväkivallassa teot voivat näyttäytyä leikkinä tai muuna toimintana, jossa jonkun osapuolen rajoja rikotaan näennäisen viattomassa tilanteessa. Seksuaaliväkivalta voi esimerkiksi naamioitua rajujen, fyysisten leikkien varjolla tapahtuvaan sopimattomaan kosketteluun, mutta aina fyysistä koskemattomuutta rikkovia tekoja ei kuitenkaan ilmene. Suomen Delfinsin mukaan lasten välisessä seksuaaliväkivallassa on useimmiten kyse vallan tai voiman tunteen tavoittelusta, tai yhtä lailla se voi toimia yhtenä vakavan kiusaamisen muotona.

Järjestö toteaa, että jos lapsen tavanomaista seksuaalisuuden kehitystä ja uteliaisuutta yritetään tukahduttaa, voi lapsella herätä kiinnostus tutustua asioihin salaa ja ilman riittävää tietoa. Tämä voi johtaa siihen, että lapsi saattaa tietämättömyyttään rikkoa toisen lapsen seksuaalista koskemattomuutta. Lasten välistä seksuaaliväkivaltaa voi ilmetä myös esimerkiksi perheissä, joissa on paljon lapsia tai perheissä, joissa vanhemmat ovat emotionaalisesti etäisiä lapsia kohtaan.

“Lapsen jäädessä vaille turvaa ja lämpöä vanhemmiltaan, voi tämä synnyttää lapsessa kosketuksen ja läheisyyden kaipuun. Tällöin lapsi voi hakea läheisyyttä toisista lapsista rikkomalla heidän rajojaan, tai vaihtoehtoisesti altistua sille, että hänen läheisyyden kaipuutaan käytetään väärin muiden toimesta”, Suomen Delfins kertoo tiedotteessaan.

Lisätietoa lasten välisestä seksuaaliväkivallasta on saatavilla esimerkiksi Poikien talosta sekä Tyttöjen talosta.

Teksti: Miia

Avatar photo

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *