HS: Opettajat kokevat lukiolaisten opiskelutaitojen heikentyneen

woman wearing blue denim jacket holding book
Kuva: Element5 Digital

Eri medioissa on viime aikoina puhuttu huolestuneeseen sävyyn peruskoululaisten taitojen heikentymisestä. Myös lukiolaisten käyttäytymisessä ja opiskelumotivaatiossa on havaittu heikentymistä. Jos nuoren elämänhallinta on heikkoa, ei ole ihme, että myös opiskelu kärsii. Myös opettajat kokevat työnsä aiempaa kuormittavampana, koska opiskelijat tarvitsevat enemmän ohjausta ja tukea.

Helsingin Sanomien artikkelissa kerrotaan, että opettajien mielestä lukiolaisten opiskelutaidot, elämänhallinta ja motivaatio ovat selkeästi heikommat kuin aiemmin. Useissa muissakin medioissa on viime aikoina keskusteltu huolestuneeseen sävyyn koululaisten taitojen heikentymisestä. Jos peruskoulussa ei saa riittävän vahvaa pohjaa jatko-opiskeluja silmällä pitäen, ei ole yllättävää, että lukioon siirryttäessä opiskelutaidot ovat heikot ja opiskelija kaipaa enemmän tukea ja ohjausta. Tämä puolestaan kuormittaa opettajia aiempaa enemmän.

Jos lapsi ei saa kotonaan kannustusta ja tukea opiskeluun peruskouluaikana, hän ei välttämättä opi asennoitumaan opiskeluun riittävällä vakavuudella. Jos kotona ei esimerkiksi valvota, tekeekö lapsi kotitehtävänsä, saattaa opiskelu jäädä vähemmälle lapsen mielenkiinnon suuntautuessa muihin asioihin. Jos vanhemmat sen sijaan ottavat aktiivisen roolin lapsen tukemisessa, tämä usein auttaa lasta suhtautumaan opiskeluun vakavammin ja hänen motivaationsa voi myös voimistua.

Opettajat kokevat opiskelijoiden käyttäytymisen kehittyneen kielteisesti

Helsingin Sanomien artikkelissa kerrotaan opettajien ammattijärjestön OAJ:n tekemästä kyselystä, johon vastasi 766 lukiolaisten kanssa työskentelevää järjestön jäsentä. Suurin osa kyselyyn vastanneista opettajista oli sitä mieltä, että opiskelijoiden käyttäytyminen ja suhtautuminen opiskeluun oli kehittynyt kielteisesti.

Opettajista myös suurin osa koki työnsä kuormittavuuden kasvaneen viime vuosina. Kun opettajat vastasivat tähän kysymykseen, heitä pyydettiin olemaan huomioimatta vastauksissaan koronapandemian aiheuttamaa ylimääräistä kuormitusta. Opettajat kokevat, että pandemiasta huolimatta opetustyön aiheuttama kuormitus on nykyään aiempaa suurempaa.

Kun opettajilta kysyttiin, mitkä tekijät vaikuttavat kuormituksen kasvamiseen, vastauksissa selkeästi suurimmaksi syyksi mainittiin opiskelijoiden heikommat valmiudet lukio-opiskeluun. Monet opettajista olivat myös sitä mieltä, että oppituntien ulkopuolisen työn määrä on nykyään aiempaa suurempi. Oppilaiden ohjaustarpeen koettiin myös lisääntyneen verrattuna aiempaan.

Artikkelissa kerrotaan lisäksi, että OAJ on todennut sähkötupakoiden aiheuttavan nykyään kouluissa lisähaasteita. Erityisasiantuntija Pauliina Viitamies kertoo, että kentältä tulleiden viestien mukaan sähkötupakat vaikeuttavat koulunkäyntiä välituntien lisäksi myös jopa oppitunneilla. Lähes kaikki vastanneet peruskoulun opettajat olivat sitä mieltä, että sähkötupakat tulisi kieltää alle 18-vuotiailta kouluissa. Lisäksi opettajien mielestä heillä tulisi olla oikeus ottaa oppilailta sähkötupakat pois, mikäli näillä sellaisia havaitaan.

Medioissa on jo pitkään peräänkuulutettu perheiden ja vanhempien vastuuta liittyen lasten koulunkäyntiin. Jos kotona kannustetaan opiskeluun ja myös valvotaan, että lapsi tekee kotitehtäviä, tämä auttaa lasta oppimaan suhtautumaan opiskeluun riittävällä vakavuudella.

Lähde: Helsingin Sanomat

Teksti: Sonja

Ei vielä kommentteja

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaa uutiskirje

Aitoa vertaistukea perhearkeen, lempeästi myötäeläen


Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.