YLE: Opettajien kokema väkivalta on lisääntynyt

boy in black hoodie sitting on chair
Kuva: Taylor Flowe

Ylen artikkelissa kerrotaan, että opettajien ja koulunkäynninohjaajien työssään kokema väkivalta lisääntyy. Tämän takia osa kunnista on ryhtynyt järjestämään opettajille turvallisuuskoulutusta, jotta he osaisivat paremmin kohdata tilanteita, joissa oppilas käyttäytyy aggressiivisesti.

Ylen artikkelissa kerrotaan, kuinka turvallisuuskoulutuksessa opettajille opetetaan, miten väkivaltaisen oppilaan lyönneiltä voi suojautua, kuinka oppilaasta pidetään kiinni ja kuinka tätä kuljetetaan turvallisesti. Opettajille opetetaan jopa kuristusotteesta vapautumista. Kurssin kouluttaja, oululainen opettaja Janne Ahonen, kertoo opiskelijan kuristaneen eräässä koulussa sattuneessa tilanteessa takaapäin opettajaa. Ahonen on Poliisilaitoksen hyväksymä voimankäytön kouluttaja.

Ahonen toteaa oppilaiden aggressiivisen käytöksen yleensä johtuvan lasten ja nuorten lisääntyneistä mielenterveyssairauksista ja perhetaustoista, kuten vanhempien päihteiden käytöstä. Hän arvioi, että asiaan vaikuttaa myös osaltaan inkluusio. Inkluusiolla viitataan oppilaan oikeuteen käydä omaa lähikouluaan riippumatta mahdollisista sairauksista, vammoista tai oppimisvaikeuksista. Tällaisessa tilanteessa oleva lapsi usein tarvitsee koulunkäyntiinsä tukea. Ahosen mukaan tuen tulisi seurata lasta esimerkiksi tämän siirtyessä erityisopetuksesta yleisopetukseen. Hän kuitenkin toteaa, että valitettavasti tämä lapselle tärkeä tuki ei aina kaikissa kunnissa ole riittävää.

Ylen artikkelin osana on myös kurssilla kuvattu video, jossa näytetään, minkälaisilla tekniikoilla oppilaita voi pitää kiinni väkivaltaisessa tilanteessa. Video konkretisoi kouriintuntuvasti sen todellisuuden, jonka keskellä osa opettajista tällä hetkellä elää. Videolla näkyy toki vain harjoitustilanne ja on sanomatta selvää, että jokainen toivoo, ettei videolla näytettäviä tekniikoita kukaan opettaja joutuisi koskaan tositilanteessa käyttämään. Oppilaiden väkivaltaisen käytöksen lisääntyminen on kuitenkin tosiasia, mikä käytännössä merkitsee sitä, että joissakin kouluissa opettajat joutuvat toisinaan panemaan tällaisilla kursseilla oppimansa taidot käytäntöön. Tämä on hyvin huolestuttava kehitys koulumaailmassa.

Kodeilla on tärkeä rooli

Siinä vaiheessa, kun opiskelija on jo suurikokoinen ja hänellä on mahdollisesti taustallaan useiden vuosien häiriökäyttäytymistä, tilanteeseen on ymmärrettävästi vaikeampaa saada muutosta kuin kooltaan pienemmän nuoremman lapsen tapauksessa. Tästä syystä kodit ja vanhemmat ovat merkittävässä roolissa väkivaltaisen käytöksen ennaltaehkäisyssä. Kun lapsi on nuori, hänen ajatusmaailmansa kehitykseen on mahdollista vaikuttaa kotioloissa tapahtuvan vanhempien ohjauksen ja kasvatuksen kautta.

Kyetäkseen parhaiten vaikuttamaan lapsensa ajatus- ja arvomaailman kehitykseen on vanhempien tärkeää olla tietoisia siitä, mitä lapsi tekee vapaa-ajallaan ja keiden kanssa hän liikkuu. Jos lapsen kaveripiirissä pidetään hyväksyttävänä esimerkiksi erilaista häiriökäyttäytymistä, kuten toisten kiusaamista tai epäkunnioittavaa käytöstä opettajia kohtaan, tällöin ryhmäpaineen takia lapsi saattaa helpommin itsekin käyttäytyä samalla tavoin. Ajan kuluessa tällaisesta käyttäytymismallista voi muodostua lapselle normaali tapa toimia. Tunnekuohujen keskellä elävää teiniä on ymmärrettävästi paljon vaikeampaa opettaa pois haitallisista käyttäytymismalleista kuin nuorempaa lasta.

Ylen artikkelista voi lukea lisää siitä, millaisia käytännön asioita opettajille opetetaan turvallisuuskoulutuksessa.

Lähde: Yle

Teksti: Sonja

Ei vielä kommentteja

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaa uutiskirje

Aitoa vertaistukea perhearkeen, lempeästi myötäeläen


Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.