Lapsettomuus koskettaa miehiäkin – eikä siitä puhuta tarpeeksi

Kuva: Pexels / Pixabay

Tahaton lapsettomuus on suuri kriisi ja suru. Aiheesta puhutaan usein naisten kokeman lapsettomuuden ja hedelmällisyysasioiden kautta, mutta lapsettomuus koskettaa yhtä paljon miehiäkin.

Isyys ei ole itsestäänselvyys, muistuttaa Lapsettomien yhdistys Simpukka ry. Tilastokeskuksen mukaan tällä hetkellä puolet 35-vuotiaista miehistä ja kolmannes naisista on lapsettomia, mikä viittaa siihen, että tulevaisuudessa entistä useampi jää lapsettomaksi. Miesten lapsettomuus on harvemmin vapaaehtoisesti valittua.

”Miesten lapsettomuuden taustalla voi olla esimerkiksi elämäntilanne tai terveydellinen syy. Erityisen hankala tilanne on lasta toivovilla itsellisillä miehillä ja miespareilla”, Simpukka ry:n toiminnanjohtaja Piia Savio kommentoi.

Miesten kokemasta tahattomasta lapsettomuudesta ei puhuta tarpeeksi, ja Savion mukaan olisikin tärkeää, että yhteiskunta tunnistaisi miesten kokeman lapsettomuuden sekä tukisi miesten lapsiperheellistymistä. Avoin puhe miesten lapsitoiveesta, hedelmällisyydestä ja miesten lapsiperheellistymisen esteistä tekevät ilmiötä paremmin näkyväksi.

Lapsiperheellistymistä tukisivat nykyistä paremmin myös hedelmöityshoitojen resurssien turvaaminen ja psykososiaalinen tuki osana lapsettomuushoitoja. Simpukka ry:n mukaan ei-kaupallisen sijaissynnytyksen salliminen olisi yhteiskunnalta merkittävä kädenojennus tasavertaisen lapsiperheellistymisen mahdollisuuksien tukemiseksi.

”Olisi ensisijaisen tärkeää, että Suomi sallisi ei-kaupallisen sijaissynnytyksen. Se tukisi myös yksin lasta toivovien miesten ja miesparien lapsiperheellistymisen mahdollisuuksia”, Savio toteaa.

Miehen hedelmällisyys tapetille

Miesten hedelmällisyydestä puhuminen laajemmin olisi tärkeää myös Felicitas Mehiläisen lapsettomuuslääkäri Vera Löfbergin mielestä, koska miehenkin hedelmällisyys heikkenee iän ja elintapojen myötä. Miehellä hedelmällisyys perustuu kykyyn tuottaa tarpeeksi terveitä, riittävän liikkuvia siittiöitä, jotka voivat hedelmöittää munasolun.

”Miehen hedelmällisyys on monisyinen asia, johon vaikuttavat monet osatekijät. Siittiöiden tuotannon lasku alkaa vaikuttamaan hedelmällisyyteen noin 35–40-vuoden iässä. Iän myötä myös siittiöiden laatu heikkenee ja riski geneettisiin muutoksiin kasvavaa”, Löfberg selittää.

Muun muassa tupakointi, alkoholi, stressi ja ylipaino heikentävät hedelmällisyyttä, minkä lisäksi käytössä olevat lääkkeet ja erilaisten lisäravinteiden käyttö voivat vaikuttaa. Mehiläisen mukaan trauman, toimenpiteen tai tulehduksen seurauksena voi myös syntyä siittiövasta-aineita, jotka voivat vaikuttaa siemennesteen hedelmöityskykyyn. Taustalla voi olla myös synnynnäinen, tai ympäristöstä tai elintavoista johtuva hormonaalinen häiriö.

”Omaan hedelmällisyyteen voi vaikuttaa, ja tästä on tärkeä keskustella. Oikean tiedon ja tuen avulla sitä on mahdollista ylläpitää ja jopa parantaa iästä riippumatta. Joskus elintavoilla ja omilla valinnoilla voi saada hyvinkin merkittävän hedelmällisyyden muutoksen aikaiseksi. Hedelmöityshoidoissa siittiöiden määrän ja laadun pienikin koheneminen voi parantaa onnistumisen todennäköisyyttä”, Löfberg toteaa.

”Tämä on elämäni suurin kriisi”

Tahaton lapsettomuus on yksi aikuisiän isoimmista kriiseistä, josta selviytymisessä auttaa läheisiltä, vertaisilta ja terveydenhuollon henkilöstöltä saatu tuki. Mutta minkälaista tukea miehet saavat? Simpukka ry on selvittänyt tätä vuonna 2020 miesten lapsettomuuteen liittyvällä kyselyllä.

Kysely osoitti, että miehet kokivat saamansa tuen riittämättömäksi ja erityisesti miesten saama vertaistuki näyttäytyi vähäisenä. Lähes kolme neljäsosaa vastaajista ei ollut saanut vertaistukea ja heistä useampi kuin joka kolmas olisi kuitenkin kaivannut sitä. Vertaistukea saaneet kuvasivat sitä merkittäväksi.

Lapsettomuus herättää miehissä usein surua, häpeää, pelkoa ja näköalattomuutta. Myös ulkopuolisuuden tunne, pettymys, kateus, turhautuneisuus ja toivottomuus nousevat Simpukka ry:n mukaan usein esiin.

”Elämässäni ei ole koskaan ollut näin pitkää (tässä vaiheessa vajaa neljä vuotta) jaksoa yhtämittaista surua. Tämä on elämäni suurin kriisi”, yksi kyselyyn vastannut mies kertoi.

Vertaistukea ja tietoa miesten lapsettomuuskokemuksesta on saatavilla muun muassa Simpukka ry:n sivuilta. Ruuhkavuodet on puolestaan aiemmin julkaissut kirjoituksen siitä, miltä tuntuu olla lapseton mies, ja voit lukea sen täällä.

Teksti: Miia

Ei vielä kommentteja

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaa uutiskirje

Aitoa vertaistukea perhearkeen, lempeästi myötäeläen


Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.