Arvonnan säännöt

  1. Arvonnan järjestäjä: Ruuhkavuodet Oy, Tampereen Valtatie 12 LH 1, 33100 Tampere / Y-tunnus: 3169082-5 / toimitus@ruuhkavuodet.fi
  2. Arvontaan osallistuminen: Arvontaan osallistutaan tilaamalla Ruuhkavuosien sähköinen uutiskirje omaan, toimivaan sähköpostiosoitteeseen. Arvontaan lasketaan mukaan Suomessa asuvat täysi-ikäiset yksityishenkilöt, pois lukien arvonnan järjestäjän henkilökuntaan kuuluvat henkilöt.
  3. Kampanja-aika: 1.4.2022 – 30.6.2022.
  4. Palkinnon arvonta-aika ja voittajalle ilmoittaminen: Palkinnon arvonta suoritetaan 1.7.2022 kaikkien uutiskirjeiden tilanneiden joukosta. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti järjestäjän toimesta hänen antamaansa sähköpostiosoitteeseen. Järjestäjä sopii voittajan kanssa palkinnon järjestelyistä. Ellei voittajaa tavoiteta viiden arkipäivän sisällä ilmoittamisesta, Järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja.
  5. Palkinto ja palkinnon toimittaminen: Palkintona on 500 € lahjakortti voittajan valitsemaan päivittäistavarakauppaan.
  6. Palkintoon liittyvät rajoitteet ja voittajan vastuu: Palkinto on henkilökohtaisia, eikä niitä voi siirtää. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi.
  7. Järjestäjän vastuu: Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjä vastaa arpajaisverosta.
  8. Arvonnan säännöt ja niiden noudattaminen: Osallistumalla arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden poistaa sääntöjen vastainen arvontaan osallistuminen ilman erillistä selitystä. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee arvonnan järjestäjä.
  9. Jokainen arvontaan osallistuja vapauttaa Facebookin ja Instagramin kaikesta vastuusta. Facebook tai Instagram eivät sponsoroi, suosittele tai hallinnoi arvontaa millään tavalla, eikä arvonta liity mitenkään Facebookiin tai Instagramiin.