5 erilaista isovanhempityyppiä: tukea antava, määräilevä… – Millainen isovanhempi sinä tai läheisesi on?

5 erilaista isovanhempityyppiä: tukea antava, määräilevä… – Millainen isovanhempi sinä tai läheisesi on?
Kuva: Pixabay / Beth Lowell

Teksti: Mami Mixtuura

Isovanhemmat voivat tuoda paljon onnea ja iloa lastenlastensa elämään. Joissakin perheissä on tiivis yhteys lähisuvun kesken ja puhelut kulkevat päivittäin. Joissakin taas yhteyttä ei pidetä lainkaan ja lapsenlapset jäävät pakostakin etäisiksi. Merika Penttisen Pro Gradu -tutkielmassa on esitelty erilaisia isovanhempityyppejä. Löydätkö näistä kuvauksista itsesi tai läheisesi?

Jokainen isovanhempi on erityinen ja osa lastenlasten elämää tavalla tai toisella. Suurin osa isovanhemmista haluaa luoda läheisen suhteen lastenlapsiinsa. He saattavat välillä odottaa ja kysellä turhankin innokkaasti, onko jälkikasvua jo tulossa. Monet isovanhemmat auttavat lapsiaan ja lastenlapsiaan monella eri tavalla. Monesti apu on korvaamattoman tärkeää lapsiperheelle. Mikä olisikaan mukavampaa kuin kahdenkeskeinen lapsivapaa viikonloppu puolison kanssa tai muunlainen helpotus kiireisen arjen keskellä.

Osa isovanhemmista ei halua luoda läheistä suhdetta lastenlapsiin. Taustalla voi olla monenlaisia syitä. Tämä voi aiheuttaa suurta surua lapsille ja lastenlapsille. Jos tekemisissä ei halua olla silloin, kun lapset ovat pieniä, tuskin myöhemminkään läheistä suhdetta helpolla muodostuu.

Väestöliiton sivustolla kerrotaan tutkimuksesta, jossa selvitettiin isovanhemmuuden yhteyttä onnellisuuden kokemiseen. Yleisesti ottaen isovanhemmuus on onnellinen asia. Tuloksista selvisi, että isovanhemmuus ei liity suoraan ihmisen kokemaan onnellisuuteen, mutta keskinäinen yhteydenpito ja koettu onnellisuus ovat yhteydessä toisiinsa. Sellaiset äidinäidit, jotka pitävät paljon yhteyttä lastenlapsiin ovat onnellisempia kuin ne, jotka ovat vähemmän tai eivät lainkaan yhteydessä toisiinsa.

Merika Penttisen isovanhemmuuteen liittyvässä Pro Gradu -tutkielmassa on esitelty alla olevat isovanhempityypit.

5 erilaista isovanhempityyppiä

1. Tukea antavat

Tukea antavat isovanhemmat osallistuvat mielellään ja paljon lastenlasten elämään. He näkevät toisiaan keskimäärin kerran viikossa. Isovanhemmat ajattelevat, että lapsenlapset oppivat heiltä monenlaisia asioita ja he rohkaisevat ja kannustavat lastenlapsiaan.

Tukea antavat isovanhemmat osallistuvat mielellään lastenlasten elämään. Kuva: Unsplash / National Cancer Institute

2. Vaikutusvaltaiset

Vaikutusvaltaiset isovanhemmat ovat merkittävällä tavalla mukana lastenlasten elämässä ja heidän suhteensa on läheinen. He näkevät toisiaan jopa päivittäin. He kokevat voivansa opettaa ja auttaa lastenlapsiaan monin eri tavoin. Isovanhemmat auttavat mielellään lapsiperhettä monella tavalla, esimerkiksi taloudellisesti He voivat kokea olevansa vanhempien ohella tärkeitä kasvattajia ja rajojen asettajia.

Vaikutusvaltaisten isovanhempien suhde lastenlapsiin on läheinen. Kuva: Unsplash / Ekaterina Shakharova

3. Passiiviset

Passiiviset isovanhemmat ovat jonkin verran yhteydessä lastenlapsiin ja tapaavat esimerkiksi kerran kuukaudessa. He eivät osallistu aktiivisella tavalla heidän elämäänsä. He ajattelevat olevansa lastenlasten kavereita ja kokevat, että lapset voivat oppia heiltä erilaisia taitoja, vaikka eivät paljon heidän kanssaan puuhaile. He eivät anna konkreettista apua eivätkä paljonkaan tue lastenlapsia.

Passiiviset isovanhemmat eivät osallistu kovin aktiivisesti lastenlasten elämään. Kuva: Pixabay / pasja1000

4. Määräilevät

Määräilevät isovanhemmat ovat mielestään auktoriteettihahmoja lastenlapsille. He eivät vietä suoranaisesti lastenlasten kanssa aikaansa ja tapaamisia on harvoin. He auttavat perheitä jonkin verran.

Määräilevät isovanhemmat kokevat olevansa auktoriteettihahmoja lastenlapsille. Kuva: Unsplash / Ravi Patel

5. Välinpitämättömät

Välinpitämättömät isovanhemmat eivät näe eivätkä ole yhteydessä lastenlapsiin usein. Eivät osallistu heidän elämäänsä aktiivisesti ja antavat harvoin konkreettista apua.  

Välinpitämättömät isovanhemmat eivät tapaa usein lastenlapsiaan. Kuva: Pixabay / un-perfekt

Pidetäänkö teillä paljon yhteyttä isovanhempien kanssa? Miten heidän läsnäolonsa näkyy lapsiperheen elämässä?

Sinua saattaa kiinnostaa myös tämä artikkeli:

Pitääkö isovanhempien hoitaa lastenlapsiaan?


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.