Lapsiperheköyhyys ja huono-osaisuus periytyvät herkästi seuraavaan sukupolveen

Lapsiperheköyhyys ja huono-osaisuus periytyvät herkästi seuraavaan sukupolveen
Kuva: Pixabay / Skitterphoto

Teksti: Mami Mixtuura

Suomessa on hämmästyttävän paljon lapsiperheköyhyyttä. Harmillista on se, että tämä jatkuu helposti seuraavissa sukupolvissa ellei huono-osaisuuden jatkumoa saa lopetettua. Eriarvoiset lähtökohdat elämään vaikuttavat monella tavalla lapseen. Oleellista on mahdollistaa ja luoda tällaisten perheiden lapsille hyvä asenne koulutusta kohtaan. Jokainen ihminen voi muuttua ja muuttaa elämäänsä, vaikka saadut lähtökohdat eivät olisikaan kaikista ruusuisimmat.

Valitettavaa, mutta totta on se, että Suomessa on paljon lapsiperheköyhyyttä. Luulisi, että Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa asiat olisivat kaikilla ihmisillä hyvin. Mutta valitettavasti niin ei ole. Puhutaanko asiasta julkisesti vai onko se enemmänkin perheille häpeällinen ja salainen asia? Uskaltavatko vähävaraiset perheet hakea tilanteeseen apua vai räpiköivätkö he mieluummin itse viimeisillä varoilla ja voimilla. Onko Suomessa tarjolla helposti saatavaa apua vähävaraisille lapsiperheille?

Lapsiperheköyhyys on harmillinen ongelma Suomessa, selviää Pelastakaa Lapset ry:n kirjoituksesta. Tämän vuoksi vähävarasiset perheet joutuvat eriarvoiseen asemaan ja sillä voi olla monenlaisia seurauksia lasten elämään lapsuudessa, nuoruudessa ja myöhemmin tulevaisuudessa. Tekstin mukaan lähes 15 prosenttia suomalaisista lapsista koskettaa riski köyhyydestä tai syrjäytymisestä.

Sosiaalivakuutuksen sivuston kirjoituksessa pohditaan, miten ylisukupolvisen köyhyyden jatkumon saisi pysäytettyä. Tekstistä selviää, että köyhyys ja huono-osaisuus siirtyvät helposti seuraavaan sukupolveen. Aina kuitenkaan ei käy näin, mutta valitettavan yleistä se on. Turun yliopiston ja THL:n yhteisen tutkimusprojektin avulla yritetään löytää keinoja, joilla huono-osaisuuden jatkumo sukupolvelta toiselle saataisiin loppumaan.

Kotoa saatu malli vaikuttaa

Lapset saavat kotoa mallin ja he helposti toimivat omassa elämässä samalla tavalla. Sosiaalivakuutuksen sivuston tekstissä Jani Erola, Turun yliopiston sosiologian professori, toteaa että monet kotoa opitut ja koetut asiat vaikuttavat lasten tulevaisuuteen.

Kotoa saatu malli vaikuttaa monella tavalla lapsen elämään. Kuva: Unsplash / Katherine Chase

Hyvän koulutuksen mahdollistaminen

Jyväskylän yliopistossa tehdyssä sosiaalityön kandidaatin tutkielmassa on selvitetty koulutustason vaikutusta ylisukupolviseen huono-osaisuuteen. Hanna Torniaisen tekemästä tutkielmasta selviää, että tyypillisesti huono-osaisten perheiden vanhemmat eivät ole korkeasti koulutettuja. Tällä ja perheen huono-osaisuudella on negatiivinen vaikutus perheen lasten kouluttautumiseen. Etenkin sellaisissa perheissä, joissa toimeentulotuen saaminen jatkuu pitkään, huono-osaisuus siirtyy helpommin sukupolvelta seuraavalle. Olennaista olisi mahdollistaa tällaisten perheiden lasten hyvä koulutus, jotta ylisukupolvinen kierre voisi katketa.

Torniaisen tutkielmasta käy ilmi, että on tärkeää aloittaa lapsen koulutukseen satsaaminen jo varhaislapsuuden aikana. Varhaiskasvatuksella on tässä oleellinen rooli ja sieltä saadut eväät koulunkäynnille ovat erittäin tärkeää huonompi osaisten perheiden lapsille. Varhaiskasvatuksen aikana on mahdollista vaikuttaa merkittävästi lasten asenteisiin ja halukkuuteen koulunkäyntiä kohtaan. Torniainen näkee merkittävänä asiana myös kodin ja varhaiskasvatuksen sekä koulun välisen hyvän yhteistyön.

Elämä voi muuttua lähtökohdista huolimatta

Sosiaalivakuutuksen sivuston kirjoituksessa on todettu, että saaduista lähtökohdista huolimatta ihmisen on aina mahdollista muuttua ja saada parempi tulevaisuus. Köyhään perheeseen syntynyttä lasta ja nuorta voi auttaa yksikin luettu tai kuultu kertomus vastaavista lähtökohdissa kasvaneen ihmisen muuttuneesta elämästä. Tämä voi muuttaa elämän suunnan parempaan ja antaa nuorelle mahdollisuuksia unelmointiin ja niiden toteuttamiseen.

Lue myös nämä aiheeseen liittyvät kirjoitukset:

Lapsi ei voi harrastaa, koska rahaa ei ole – Lapsiperheköyhyyttä on myös Suomessa

Lapset kantavat häpeää perheen köyhyydestä

Mitä ajatuksia teksti herättää sinussa? Miten ylisukupolvinen köyhyyden kierre olisi mahdollista katkaista?


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.