Pula lakisääteisistä varhaiskasvattajista sulki leikkipuistot ja päiväkotien kerhot

Pula lakisääteisistä varhaiskasvattajista sulki leikkipuistot ja päiväkotien kerhot
Kuva: Markus Spiske

Koronaan liittyvät hallituksen päättämät toimenpiteet viruksen leviämisen estämiseksi sulkee paikkoja vauhdilla ympäri maata. Nyt kuitenkin lapsiperheiden käyttämät leikkipuistojen kerhot ja päiväkotien kerhot ovat suljettu, mutta syynä on pula pätevistä varhaiskasvattajista.

Helsingin kaupungin leikkipuistojen ja päiväkotien kerhot suljetaan 6. ja 30. huhtikuuta väliseksi ajaksi, kertoo Yle.

Leikkipuistossa lapset ovat olleet aktiivisia toimijoita; toiminnan suunnittelu ja toteutus lähtevät lasten toiveista ja tarpeista

Leikkiminen, liikkuminen ja toisten lasten seura ovat tärkeitä lapsille. Leikkipuistot ovat kaikkia lapsiperheitä varten. Kerhoissa on järjestetty ohjattua toimintaa, jossa lapset ja aikuiset saavat leikin, liikkeen ja yhdessä tekemisen elämyksiä.

Leikkipuistojen koululaisten toimintaa järjestetään. Mahdollisista koululaisten toiminnan sulkemisista tiedotetaan leikkipuistokohtaisesti.

Sulkemisen syynä on henkilöstövaje lakisääteisen varhaiskasvatuksen toiminnassa, joka edellyttää lisähenkilöstöä kerhotoiminnasta ja leikkipuistoista, tiedottaa Helsingin Varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas.

Varhaiskasvatusta järjestettäessä lasten turvallisuudesta huolehtiminen on ensisijaisen tärkeää. 

Ammattitaitoisen hoito- ja kasvatushenkilöstön riittävä määrä on perusedellytys lasten turvallisuuden takaamiseksi ja varhaiskasvatuslain tavoitteitten toteuttamiseksi.

Leikkipuistojen piha-alueet ja kiinteät leikkivälineet ovat edelleen perheiden käytettävissä. Kaupunki kuitenkin muistuttaa, että leikkimään tulee mennä vain terveenä ja noudattaen leikkipuistojen turvallisuus- ja hygieniaopasteita, turvavälit huomioiden.

Huhtikuun suljettuna oleva kerhojen toiminta on tarkoitus avata toukokuussa.

Laki mahdollistaa tilapäinen poikkeamisen kelpoisuusehdoista

Varhaiskasvatuslaissa on painotettu osaavaa henkilöstöä yhtenä laatutekijänä. Tämän takia varhaiskasvatuksen henkilökunnan on täytettävä tehtävien kelpoisuusvaatimukset, kertoo Kuntatyönantajat.

Mikäli kelpoisuusvaatimuksia täyttäviä henkilöitä ei ole saatavilla, on laissa säilytetty tilapäinen poikkeamismahdollisuus.

Mikäli varhaiskasvatuksen tehtävään ei saada kelpoisuusehtoja täyttävää henkilöä, voidaan tehtävään ottaa enintään vuoden ajaksi kerrallaan henkilö, jolla on suoritettujen opintojen perusteella riittävät edellytykset ja tehtävän edellyttämä taito tehtävän hoitamiseen.

Paikka on tämän jälkeen aina laitettava uudelleen hakuun ja tehtävää hoitanut henkilö, joka ei täytä kelpoisuusehtoja, voidaan valita uudelleen vain, mikäli hakijoiden joukosta ei löydy kelpoisuusehtoja täyttävää henkilöä.

Lue myös:

Unohdettu perhepäivähoito – Hoitotädit vastaavat: “Kun vanhemmat kysyvät kaupungilta hoitopaikkoja, yksityisiä perhepäivähoitajia ei edes mainita”

Varhaiskasvattaja – vanhempi – varhaiskasvattaja -sanakirja

Veronmaksaja ja päiväkotilapsen isän mielipide: Varhaiskasvatuksen henkilökunnan palkkatasoon reipas nosto


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.