Kotiäidin ansioluettelo

Kotiäidin ansioluettelo
Kuva: Vitolda Klein

Kotiäitiys on täyttä työtä. Se on työtä, josta ei makseta työmääräänsä nähden kohtuullista rahapalkkaa, mutta työn lopputulos on itsessään määrittelemättömän arvokasta. Kotiäidin työajat, ajoittaiset työolot, eivätkä muutkaan ns. lakisääteiset noudata mitään työehtosopimusta. Myös haasteellinen paluu työelämään saattaa vaania heti kun lapsi täyttää 3-vuotta.

Naisjärjestöjen keskusliiton Terhi Heinilän mukaan Suomessa on vaikea perustella pidemmäksi aikaa kotiäidiksi jäämistä. Helposti mielletään, että kun tarjolla on laadukasta ja hyvää varhaiskasvatusta, miksi jäisi vapaaehtoisesti ulos työelämästä. Yleisesti ajatellaan varhaiskasvatuksen olevan hyväksi lapselle, vaikka hoitajan vaihtuisivatkin usein, ja ryhmäkoot olisivat haastavia.

Pieni lapsi tarvitsee perusturvallisuuden ja tunne-elämän tasapainoiselle kehittymiselle joko äidin tai muun läheisen ihmisen toimesta. Päiväkodissa lapsi saattaa pienestä pitäen joutua taistelemaan omasta tilasta ja aikuisten huomiosta. Suurissa lapsiryhmissä myös taudit tarttuvat herkästi. Jos perhe voi hyvin, oma koti voi olla lapsille paras kasvuympäristö ihan oppivelvollisuuteen asti, kertoo Heinilän Etelä-Suomen sanoman artikkelissa.

Jotkut äidit haluavat kasvattaa hoitaa lapsensa itse, sekä pitää samalla kodista huolta – ihan työkseen

Heinilän mukaan kaikki eivät halua jakaa kotitöitä ja perhevapaita miehen kanssa puoliksi. Joissakin perheissä toimii parhaiten työssä käyvän miehen ja kotia hoitavan naisen roolitus.

-Onko sukupuolten tasa-arvo (tasapäisyys) jokin itseisarvo? Emmekö voisi tunnustaa, että on tehtäviä, jotka luontuvat paremmin naisilta kuin miehiltä? Miksi emme antaisi perheiden itse päättää, kuka lapset ja kodin hoitaa?, pohtii Heinilä

Heinilän mukaan jotkut löytävät kotiäitydestä suuremman elämäntarkoituksen kun pitkää nousujohteista työuraa luovasta äitiydestä. Asiassa on toki taloudellinen kääntöpuolensa, jossa kotiäidin taloudellinen turva on vaakalaudalla.

Olisiko jo korkea aika antaa arvostusta kotitalouksissa tehtävälle työlle

Heinilä toivoo artikkelissa, että kotiäidit tarvitsevat enemmän arvostusta tekemästään työstä

Ehkä voisimme muuttaa ajatteluamme ja kannustaa perheitä lasten hankkimiseen ja hoitamiseen, Kotiäidin rooli ja lasten kasvun ja kehityksen seuraaminen voi parhaimmillaan antaa vähintään yhtä syvää itsensä toteuttamisen ja tyydytyksen tunnetta kuin uran luominen työelämässä. Ja kyllä työelämään ehtii vielä kotiäitiyden jälkeenkin, kertoo Heinilä.

Miten eläkettä kertyy perhevapailta?

Työeläkkeen mukaan alle kolmevuotiaan lapsen kanssa kotiin jäämisestä kertyy eläkettä vanhempainpäivärahakaudelta ja mahdollisen kotihoidontuen ajalta. Eläke kertyy tällöin kiinteän euromäärän mukaan (767,09 euroa/kk vuoden 2021 tasossa). Eläke kertyy hoitojaksoilta siihen saakka, kun nuorin kotona hoidettavista lapsistasi täyttää kolme vuotta.

Äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajalta työeläke kertyy ansioidesi mukaan tai itse asiassa jopa paremmin: laskennassa eläkkeen perusteena oleva vuositulosi korotetaan 21 prosentilla. Jos työansioita ei ole, vanhempainpäivärahakaudelta kertyy eläkettä ikään kuin ansioita olisi 767,09 euroa/kk.

Yli kolmevuotias onkin laitettava jo päiväkotiin, ellei puoliso pidä huolta myös äidin elättämisestä ja eläketurvasta.

Työelämään paluu sattaa olla monille myös haasteellista jos siksi, että ansioluetteloon on vaikeaa laittaa työnantajaksi “lapseni ja kotimme”. Työtehtäviä on riittämiin, mutta ne tuskin vakuuttavat työnantajia

Tutkimuksen mukaan kotiin jäämisen syitä on monia. Jos paineita toimeentulosta, mahdollisuuksista työelämässä tai muiden mielipiteitä ei otettaisi huomioon, äitien ihanne olisi hoitaa lasta kotona hyvinkin pitkään. Tutkimukseen osallistuneista äideistä 70 % haluaisi hoitaa lasta kotona neljävuotiaaksi tai vanhemmaksi. Yleisimmiksi syiksi kerrottiin halu viettää enemmän aikaa lapsen kanssa sekä kotihoidon pitäminen lapselle tärkeänä.

Selvityksen mukaan yli puolet äideistä jatkaa perhevapaiden jälkeen työelämään. Tarkoituksena on joko palata entiseen työpaikkaan tai hakea uutta työtä. Noin joka seitsemäs jää uudestaan äitiysvapaalle, ja vain harva jää hoitamaan lasta ilman kotihoidontukea. Tutkielmassa oli mukana myös niitä. jotka halusivat palata töihin ja saada enemmän omaa aikaa.

Suurimmalla osalla äideistä syynä oli halu hoitaa lasta kotona, kun taas osalle kotona pysymisen taustalla oli epämieluisa ja raskas työ, pienipalkkaisuus tai huono työilmapiiri. Mukana oli myös muita syitä kotona olemiseen: koulutusta vastaavan työn puuttuminen, halu pitää taukoa kiivastahtisesta työelämästä ja kotiäitiyden ideologia.

Pitkä kotona olo vaikuttaa työllistymiseen ja taloudelliseen vakauteen

Pidempään kotona olleiden äitien oli hieman vaikeampaa löytää uusi työpaikka kuin aiemmin töihin palanneilla, niistä äideistä, jolla ei ollut vakituista työsuhdetta ennen perhevapaata. Moni ajautuukin perhevapaan jälkeen epäedulliseen työtilanteeseen, kuten määräaikaisten työsuhteiden kierteeseen.Lue myös:

”Mitään ihmeempää en ole tänään tehnyt” – Kotiäidin arkipäivä numeroina

Isä ulkopuolisena elättäjänä vai läsnäolevana perheenjäsenenä?

Päivä, josta mieheni yllättäen selviytyi hengissä


Ruuhkavuodet suosittelee

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.